‘Personeel Nationaal Archief moet in moordende hitte werken’

Het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) laat het personeel van het Nationaal Archief Suriname al maanden in een moordende hitte werken. Het ministerie weigert geld vrij te maken om de centrale koeling te herstellen. Door het steeds uitvallen van de airconditioning ontstaat er niet alleen voor de medewerkers, maar ook voor de bezoekers een onaangename situatie in het Nationaal Archief.  Vanaf het gebouw in 2010 in gebruik is genomen valt het koelingssysteem uit, maar daar mag het instituut niet zelf aan gaan, omdat er een contract is met de leverancier. Zodra de stroom uitvalt, is er een probleem dat de airco direct ook uitvalt. Het weder opstarten van het systeem moet met de hand gebeuren. Desgevraagd zegt een bron bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, waar het archief onder valt, dat er ook sprake is van achterstallig onderhoud, doordat financiële middelen ook niet op tijd werden en nog steeds niet worden vrijgemaakt.
Behalve dat het personeel te lijden heeft onder de hitte wordt ook gevreesd voor aantasting van de archieven die onder een lagere temperatuur gekoeld moeten worden. De archieven dreigen hierdoor verloren te gaan als niet snel wordt opgetreden. Dat zou volgens de functionaris van Biza heel erg jammer zijn.  De constante hitte waarin de medewerkers gedwongen zijn te werken, zal tot gevolg hebben dat de arbeidsproductiviteit afneemt, doordat er steeds meer fouten gemaakt worden in het werk. Dit zal ook ten koste gaan aan de kwaliteit van de dienstverlening van het instituut. Het is dus ook in het belang van de werkgever dat deze toch probeert de situatie te optimaliseren. Werken zonder koeling is volgens de arbeidswetgeving een grote demotivatie voor elke werknemer. De werkgever is voor het grootste deel van de werktijd verantwoordelijk voor het klimaat in de werkomgeving. Die moet comfortabel zijn. En dat is het bij het Nationaal Archief verre van mogelijk.

error: Kopiëren mag niet!