Imeao-studenten krijgen voorlichting over seksueel molest op werkplek

De Stichting Ilse Henar- Hewitt Juridische Bijstand voor Vrouwen houdt vandaag  haar eerste voorlichting over seksueel molest op de werkplek voor de hoogste klassen van het Imeao-3 aan de Indira Gandhiweg. De stichting heeft van 2009-2012 in Paramaribo met succes het project ‘Bestrijding en aanpak seksueel molest op de werkplek’ uitgevoerd. In het natraject van dit project zullen er in de komende periode bewustwordingsbijeenkomsten en trainingen betreffende dit thema worden georganiseerd voor de verschillende doelgroepen. Besloten is te starten met  voorlichting aan de hoogste klassen van het Imeao, de z.g. schoolverlaters. Deze jonge mensen staan namelijk op het punt het arbeidsveld te betreden en het is daarom van eminent belang hen adviezen te geven over een correcte werkhouding  en hen voor te bereiden op eventuele ongepaste gedragingen van anderen op de werkplek.
De stichting legt thans de laatste hand aan de conceptwet bestrijding en aanpak  seksueel molest op de werkplek en hoopt dat dit concept met voortvarendheid door De Nationale Assemblee behandeld zal worden. Volgens het concept is de werkgever verantwoordelijk voor het creëren van een veilige en gezonde werkplek door bedrijfsbeleid te formuleren en te implementeren. Voor succes is echter een gezamenlijke aanpak van alle medewerkers vereist. Kennis van het fenomeen seksueel molest op de werkplek en hoe dit te voorkomen, kan hiertoe bijdragen. De voorlichtingsactiviteiten worden mede door Staatsolie NV mogelijk gemaakt.
 

error: Kopiëren mag niet!