CLO kiest voor gestructureerde implementatie HRM binnen overheidsapparaat

Bestuur en kaderleden van de Centrale van Landsdienarenorganisaties(CLO ) hebben zich tijdens een eendaagse workshop op 28 mei gecommitteerd om bij de overheid erop aan te dringen dat  deze  er werk van maakt  om  een gefaseerde aanpak van het personeelsbeleid gebaseerd op HRM-principes binnen de ambtenarij integraal te introduceren. Tijdens zijn inleiding benadrukte voorzitter Hooghart deze noodzaak. “ Onze mensen werken niet alleen maar voor geld, maar willen ook voldoening hebben in hun werk. Ze willen ook gewaardeerd worden, zich betrokken voelen en opgeleid worden. Onze mensen  willen niet meer geleid worden door autoritaire leidinggevenden met een  basja-mentaliteit, maar willen nieuwe leiders hebben. Ze willen gecoacht worden, de leidinggevenden  moeten  moderne leiderschaptools leren hanteren  en  werken aan  de empowering, aan de versterking van de competenties van hun personeel . We moeten werken aan een nieuwe cultuur”, aldus de voorzitter van de CLO.
‘Iedereen moet beoordeeld worden op wat hij doet, ook de leidinggevenden. Wie niet getraind is, moet weer in de banken gaan zitten om de nieuwe leiderschapstechnieken te leren. We leven niet meer in de koloniale tijd, maar in 2013’
Hooghart verklaarde dat het personeelsbeleid binnen de overheid ‘de mensen ongelukkig maakt’. ‘Het oude personeelsbeleid voldoet allang niet meer. Fiso is een fiasco geworden, mensen worden overal geparachuteerd. We moeten er naar streven om te komen tot een beleid van ‘the right man on the right place at the right time’.
HRM-deskundige Humphrey Bendt faciliteerde de workshop. De aanwezigen, inclusief  vertegenwoordigers van het ministerie van Binnenlandse Zaken reflecteerden vanuit het verleden, heden en de toekomst en kwamen tot de conclusie dat de situatie over de visie op het personeelsbeleid met meer voortvarendheid  op korte termijn aangepakt moet worden. De ondersteuning van de vakbonden  is bij dit proces een kritische succesfactor.
De workshop is onder andere een gevolg van de vele gesprekken tussen Hooghart en de vicepresident Robert Ameerali. De CLO is dan ook zeer ingenomen met de voortvarendheid waarmee de vp ertoe is overgegaan deze in de juiste banen te leiden.
De regering ziet de CLO als een belangrijke stakeholder bij de eventuele implementatie van een HRM-beleid. De CLO heeft volgens Hooghart deze gelegenheid aangegrepen, omdat  zij al enige jaren aandacht vraagt voor het creëren van ontwikkelingsmogelijkheden voor ambtenaren en er  maar geen eenduidigheid is wat betreft de overgang van een PZ-cultuur naar HRM, zoals die al plaatsvindt op sommige ministeries. Hij pleit  voor een uniforme aanpak  van dit transitieproces . ‘Laten we klein beginnen en geen grote dingen gaan doen , die we niet kunnen beheersen’, zegt Hooghart .
Volgens de aanwezige  bestuur- en kaderleden  moet het toekomstige personeelsbeleid niet alleen een goed functiegebouw en daaraan gekoppeld waarderingssysteem omvatten, maar de nadruk zal ook gelegd moeten worden op Human Resource Development, als onderdeel van HRM.  Zaken als training en ontwikkeling van ambtenaren, verandering van organisatiecultuur, management development en carrièreontwikkeling van ambtenaren zijn een noodzaak . Tijdens de discussie werd afgesproken om een beroep op de regering te doen om een beoordelingssysteem op alle ministeries te implementeren. Dit systeem bestaande uit een planninggesprek, twee functioneringsgesprekken per jaar en een beoordelingsgesprek zien de CLO-kaderleden als een gemakkelijk te hanteren instrument om het HRM-beleid op gang te brengen.
R. Hooghart

error: Kopiëren mag niet!