SVB-leden draaien nieuw competitiesysteem terug

6 SVBDe meerderheid van de stemgerechtigde leden van de Surinaamse Voetbalbond (SVB) hebben het nieuw competitiesysteem dat aangenomen was op 4 januari 2013 teruggedraaid. In het nieuw systeem zou de Eersteklasse ophouden te bestaan en zou de Hoofdklasse uitgebreid worden naar 18 clubs. Voor de overgangsfase zou er dit seizoen een nacompetitie gespeeld worden. Dit systeem werd met 15 stemmen voor en 4 tegen aangenomen. Op 24 mei is dit systeem teruggedraaid middels een motie, welke met 21 stemmen voor, 4 tegen en 1 onthouding is aangenomen. Voor het komend seizoen geldt dan ook de oude werkwijze. Uit de Hoofdklasse degradeert de nummer 10 rechtstreeks, nummer 9 speelt promotie/degradatie. Uit de Eersteklasse promoveert de kampioen meteen naar de Hoofdklasse, de nummer 2 speelt promotie/degradatie tegen de nummer 9 van de Hoofdklasse. De nummer 12 en 11 degraderen naar de lidbonden van afkomst, de nummer 10 speelt promotie/degradatie tegen de nummer 3 van het Lidbondentoernooi. Uit het Lidbondentoernooi promoveren de kampioen en semikampioen naar de Eersteklasse.
Volgens Keshopersad Gangaram Panday, secretaris van Randjiet Boys en woordvoerder van de groep die tegen het nieuw competitiesysteem was, was het nieuw model een doorn in het oog van veel leden. Ook was deze niet volgens de regels tot stand gekomen. ‘Een competitiesysteem kan niet midden in de competitie aangenomen worden. Dat gebeurt voor aanvang van het seizoen. Het huidig seizoen was al aangevangen met het oud systeem, dus je kan niet halverwege een nieuwe aannemen voor datzelfde seizoen. Op de convocatie voor de vergadering van 4 januari stond dat er voorstellen gedaan zou worden voor een nieuwe indeling van de Topsectie. De Topsectie bestaat uit de Hoofdklasse en Eersteklasse. Daarbij horen de Lidbonden niet. Om de nieuwe indeling van de Topsectie te bepalen, was er dan ook geen algemene ledenvergadering (alv) nodig, maar gewoon een Topsectievergadering’, waren enkele van de overwegingen om de motie in te dienen. Verder staat in de motie dat door het wegvallen van de Eersteklasse de gap tussen de Lidbonden en de Hoofdklasse en omgekeerd te groot zou worden. ‘Het spelen van 34 wedstrijden in de Hoofdklasse zou financieel voor veel clubs niet haalbaar zijn. Meer ploegen betekent niet automatisch verbetering van de kwaliteit van het voetbal’, staat in de motie.
De leden doen in deze motie ook een voorstel. Dit is een breder draagvlak te creëren met betrokkenheid van meerdere actoren om een nieuw competitiesysteem te maken. ‘Mogelijk ook gebruikmakend van een congres of seminar om zo tot een duurzaam competitiesysteem te komen voor de SVB, die integraal loopt met de regionale en internationale voetbalkalender.
 

error: Kopiëren mag niet!