31 mei Internationale Antitabaksdag

Bijkans 6 miljoen personen sterven jaarlijks wereldwijd aan de gevolgen van tabaksrook. Hiervan zijn 600 duizend de zogenaamde meerokers. Maar 19 landen, met slechts 6% van de wereldbevolking, hebben het gebruik van tabak en tabaksproducten totaal uitgebannen. In verband met de Internationale Antitabaksdag (31 mei), roept de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) alle landen op om de tabaksadvertentie, tabaksreclame en sponsoring volledig stop te zetten.  De Tabakswet van 07 februari 2013, die in De Nationale Assemblee kamerbreed is aangenomen, wordt op 07 juni 2013 officieel bekrachtigd. Momenteel is het ministerie van Volksgezondheid druk bezig de totale samenleving bewust te maken van de komst van de nieuwe wet. De overheid streeft tegen 31 mei het overgrote deel van de bevolking te hebben voorgelicht over de wet.
De directeur van Volksgezondheid, Martelisse Eersel, zegt dat de Regionale Gezondheidsdienst (RGD) voor een belangrijk deel belast is met de voorlichtingscampagne in het kustgebied van Suriname, terwijl de Stichting Medische Zending (MZ) het binnenland voor haar rekening neemt. Op 14 mei heeft Eersel op het gezondheidscentrum van de MZ te Brownsweg in het district Brokopondo het officieel startsein gegeven van de voorlichtingscampagne. Maandag heeft het districtscommissariaat zijn eerste aanduidingbord in verband met de tabakswet geplaatst. Tabaksrook veroorzaakt onder andere astma, hartziekten en kanker die samen 6 miljoen slachtoffers maken op jaarbasis.  Volgens de WHO zal dit tegen 2030 groeien tot boven de 8 miljoen.  Roken is de zesde voornaamste doodsoorzaak in de wereld.

error: Kopiëren mag niet!