Grote Stadskerk der EBGS 235 jaar

De Grote Stadskerk der Evangelische Broeder Gemeente Suriname (EBGS) bestaat op 31 mei 235 jaar. Deze lustrumviering van de kerkorganisatie gaat niet ongemerkt voorbij. Op haar jaardag zullen vanaf 06.00 uur ‘s morgens de kerkklokken worden geluid, waarna een plechtige morgenzegen volgt.
In de avonduren van 31 mei zal er een dankdienst worden gehouden, waarna een receptie staat gepland. De kerk is van een niet te onderschatten waarde. De Grote Stadskerk is de kerk waar na 1 juli 1863, nu bijna 150 jaar geleden, emancipatiediensten werden gehouden. De vrijgekomen slaven dankten op deze diensten voor hun vrijheid.
De kerk is het oudste en grootste kerkgebouw van de EBGS. Het gebouw is niet alleen voor deze gemeente kostbaar, maar ook voor ons land, omdat het tot een van Suriname’s prachtigste monumentale panden behoort. De kerk is in de loop der eeuwen steeds bespaard gebleven van calamiteiten. Zo bleef de kerk bespaard tijdens de grote brand van 1821, die zo’n 400 gebouwen in de as legde. Het vuur stopte toen wonderbaarlijk genoeg vlak aan de overzijde.

error: Kopiëren mag niet!