Onvoldoende kennis zwangere vrouwen over juist gebruik foliumzuur

Onvoldoende kennis zwangere vrouwen over juist gebruik foliumzuurIn het St. Vincentius Ziekenhuis wordt in samenwerking met TNO Gezond Leven uit Leiden, Nederland momenteel een onderzoek gedaan naar het juist gebruik van foliumzuur door zwangere vrouwen. De tussentijdse resultaten tonen aan dat 75% van de zwangere vrouwen in het St. Vincentius Ziekenhuis wel enige kennis had over de voordelen van het gebruik van foliumzuur, maar dat slechts 16% van de respondenten foliumzuur op de juiste manier heeft gebruikt. Foliumzuur dient namelijk minimaal vier weken vóór de conceptie tot minimaal acht weken na de conceptie ingenomen te worden, maar verreweg het grootste deel van de zwangere vrouwen is hiermee gestart nadat zij reeds zwanger waren. De resultaten van het onderzoek tonen aan dat er grote behoefte is aan meer informatie over het juiste gebruik van foliumzuur door zwangere vrouwen.
Gunstige effecten foliumzuur
Volgens onderzoeksleider dr. Ashna Mohangoo van TNO Gezond Leven is het sinds 1991 bekend dat het juist gebruik van foliumzuur de kans op het ontstaan van ernstige aangeboren afwijkingen, zoals open ruggetjes, met 50-70% verlaagd. Daarnaast heeft foliumzuur ook een beschermend effect op aangeboren hartafwijkingen en lipspleten. Volgens recente onderzoeken zou foliumzuurgebruik ook gunstige effecten hebben op het voorkómen van preeclampsie (zwangerschapsvergiftiging) en vroeggeboorte. Het juist gebruik van foliumzuur kan dus bijdragen aan het terugdringen van de babysterfte rondom de geboorte. Vandaar dat het foliumzuuronderzoek deel uitmaakt van het Perisur initiatief van het St. Vincentius Ziekenhuis en TNO Gezond Leven om de babysterfte in Suriname te helpen terugdringen. De meeste zwangere vrouwen (62%) hadden hun kennis over foliumzuur gekregen van hun huisarts. Dit geeft aan hoe belangrijk de eerste lijn is voor het verkrijgen van informatie over gezonde zwangerschappen. Wel zorgelijk is het feit dat 18% van de vrouwen dat wel kennis had over de voordelen van foliumzuur dit toch niet gebruikt. Als belangrijkste redenen daarvoor werd opgegeven dat de huisarts dit niet had voorgeschreven en onbekendheid wanneer het moest worden ingenomen.
Risicogroepen en interventies
De sociaaleconomische determinanten van het onderzoek in het St. Vincentius Ziekenhuis tonen aan dat zwangere vrouwen zonder kennis over foliumzuur relatief jonger zijn, vaker van Chinese afkomst zijn, vaker een lagere opleiding hebben en vaker onverzekerd zijn. Het Perisur project beveelt enkele interventies aan, zoals het opvoeren van voorlichting via de zorgverleners (huisartsen, gynaecologen en verloskundigen) en het aanbieden van voorlichting in meerdere talen. Mede met het oog op de vele ongeplande tienerzwangerschappen wordt ook aanbevolen om de voorlichting aan jongeren vroegtijdig te starten op scholen.
Uitbreiding van onderzoek
Manodj Hindori, algemeen directeur van het St. Vincentius Ziekenhuis, geeft aan dat meerdere zorginstellingen belangstelling hebben getoond voor het foliumzuuronderzoek in het St. Vincentius Ziekenhuis. Aanbevolen wordt om via het ministerie van Volksgezondheid na te gaan in hoeverre ook eerstelijnsinstellingen en overheidsziekenhuizen kunnen participeren in een uitgebreider onderzoek naar het juist gebruik van foliumzuur. Op die manier kunnen ook andere risicogroepen herkend worden en kunnen de interventies op grotere schaal worden toegepast, zodat de effecten op het terugdringen van de babysterfte landelijk gunstiger zullen zijn.

error: Kopiëren mag niet!