Para legt studiebezoek af aan Leuven

De afdeling Milieu en Gezondheidsdienst van het commissariaat Para brengt een studiebezoek aan de stad Leuven in België. Aan het studiebezoek nemen deel Meredith Piqué, hoofd afdeling Milieu en Gezondheid sectie Vuilophaal, Freddy Daniël, hoofd afdeling Milieu en Gezondheid sectie Onderhoud bermen en pleinen, en Marvin Moesan, hoofd afdeling Burgerinformatie Centrum Para.
Met dit studiebezoek krijgt Para inzicht in de manier waarop Leuven haar afval verwerkt. Na deze studie zal Leuven bijdragen in een speciaal uitgezet project rond het afvalbeleid van Para.
Para heeft sinds 2009 een ontwikkelingssamenwerking met de stad Leuven in België. In december 2011 werd een verklaring getekend tussen Para en Leuven om samen te werken aan het versterken van de bestuurskracht inzake het afvalbeleid van Para. De studiereis werd toen als prioritaire actie opgenomen
De delegatie zal in de periode meewerken met de afdeling Stadsreiniging van Leuven. De deelnemers zullen bijgevoegd worden aan ploegen voor het ledigen van afvalcontainers en afvalbakjes, de begeleiding van veegmachines en straatvegers en voor de compostverwerking. Zij krijgen ook een rondleiding in het containerpark en het afvalverwerkingsbedrijf  Ecowerf. Hiermee worden de onderwerpen afvalvoorkoming, afvalselectie, afvalophaling, afvalverwerking en onderhoud bermen en pleinen behandeld.

error: Kopiëren mag niet!