Soerdjan vraagt optreden president bij Bigipan

VHP-parlementariër Lekhram Soerdjan van Nickerie heeft een brief aan president Desire Bouterse geschreven, waarin hij vraagt naar duidelijkheid omtrent de activiteiten die nu worden gehouden in het Bigipan-gebied. Ook vraagt de parlementariër waarom er een pand op de hoek van R.P. Bharosstraat en de Landingstraat in alle stilte wordt gerenoveerd. Er is ook een brief gestuurd naar DNA-voorzitter Jennifer Geerlings-Simons. Hij zegt dat hij ervan uitgaat dat de regering, onder de leiding van Bouterse, voorstander is van behoorlijk bestuur en corruptiebestrijding en dat de regering voorstander is van betrokkenheid van alle actoren en de gemeenschap bij het exploiteren van onze natuurlijke hulpbronnen. Ook gaat Soerdjan ervan uit dat de regering voorstaander is van een duurzaam milieubeleid, aldus de VHP-parlementariër in de brief.
Soerdjan merkt op dat het Bigipan-gebied een cruciale rol vervult bij het in stand houden van het ecosysteem en derhalve een duurzaam transparant beheer noodzakelijk is. ‘Gezien er voorbereidingen in uitvoering zijn om het beheer van het Bigipan-gebied te wijzigen, geven deze activiteiten, die overigens zeer slecht met de gemeenschap worden gecommuniceerd, aanleiding tot de volgende vragen en zorgpunten: welke beheersvorm zal het Bigipan-gebied krijgen en waarom is gekozen voor die vorm? Is er een degelijke studie die ten grondslag ligt aan het besluit om de huidige beheersvorm te wijzigen? Is er een degelijke evaluatie gemaakt van de huidige beheersvorm? Welke autoriteiten zijn belast met de reorganisatie? Wat is het profiel waaraan personen die belast zullen worden met het beheer moeten voldoen? Is er een plan van aanpak opgesteld? Hoe zal de regering de verschillende belanghebbenden tezamen met de lokale gemeenschap betrekken bij de reorganisatie? Wat is de lange termijn visie van de regering met het Bigipan-gebied en soortgelijke gebieden met het oog op een duurzaam milieubeleid?’, aldus Soerdjan in de brief.
Ten aanzien van de renovatie van het pand op de hoek van de R.P. Bharosstraat en de Landingstraat in Nickerie is eveneens zonder een degelijke communicatie met de gemeenschap geschied. Hieromtrent de volgende vragen, zegt hij. Hij vraagt wat de totale kosten zijn voor de renovatie van het gebouw. ‘Welke overheidskantoren zal dit gebouw herbergen? Kan er duidelijkheid worden gegeven over de werkwijze/procedure bij de gunning van dit renovatieproject? Wat is het beleid van de regering met betrekking tot het communiceren van dergelijke projecten met de lokale gemeenschap?’, aldus Soerdjan in de brief. De VHP-parlementariër zegt te hopen dat de regering in het vervolg een beter communicatiebeleid zal uitstippelen. Hij zegt tot slot met belangstelling uit te kijken naar de antwoorden op de gestelde vragen. Antwoorden op deze vragen zal de gemeenschap eindelijk inzage geven in de visie, plannen en projectactiviteiten van de regering met betrekking tot deze twee aspecten, meent hij.
Seshma Bissesar

error: Kopiëren mag niet!