Korpschef constateert onjuiste informatie in rapport VS

IFKorpschef (KC) Humphrey, Tjin Liep Shie, constateert onjuiste informatie in het State Department Report van de VS dat op 19 april is uitgegeven. In het rapport staat vermeld dat er bij 413 gevallen onderzoek gepleegd is die betrekking zou hebben op mishandeling van gedetineerden en vrije burgers’. ”Dat is helemaal niet waar. Het is pertinent onjuist.”, weerspreekt de KC. Dit rapport is door Dagblad Suriname in haar editie van gisteren gepubliceerd. Het cijfer 413 geeft het totaal beeld weer. Dit houdt ondermeer in: plichtverzuim, laat op het werk verschijnen, het niet bezoeken van een cursus. Aangiften die niet op tijd in geschrifte zijn gesteld, het voeren van nodeloze langdurige telefoongesprekken, zich zonder hoofddeksel op de openbare weg begeven en indiciplinair gedrag tegenover een meerdere in rang.
Uit data van de afdeling Interne Tucht Zaken (ITZ) blijkt dat er maar een en veertig politieambtenaren zich schuldig hebben gemaakt aan mishandeling het afgelopen jaar. OPZ heeft het afgelopen jaar 213 klachten onderzocht van burgers. Maar deze afdeling onderzoekt geen interne zaken tegen politieambtenaren maar de afdeling ITZ. OPZ krijgt burgerzaken die worden aangegeven voor onderzoek. Als OPZ klaar is met het werk gaat het dossier naar OM. Zij beslissen als tot vervolging wordt overgaan of niet. Een kopie van het dossier vindt zijn weg naar onze hoofdcommissaris. De Korpschef bespreekt de klacht verder met ITZ en de PG.
Politieambtenaren kunnen gestraft worden op basis van zaken die voorkomen in het wetboek van strafrecht en als wordt gehandeld in strijd met het politie handvest. Enkele jaren terug is ook het politie gedragscode boekje, het zogeheten groene boekje geïntroduceerd. In dit boekje is onder andere aangegeven hoe de politieambtenaren zich moeten gedragen. Ook bij overtreding van die gedragscode mag de KC tuchtrechtelijke straf opleggen. Deze organisatie is de enige overheidsorganisatie met een gedragscode.

error: Kopiëren mag niet!