Minov traint curriculumontwikkelaars

IMG_4633Minister van Onderwijs en Volksontwikkeling (Minov) Shirley Sitaldin wil af van verouderd curricula binnen het onderwijssysteem. Het curriculum moet voldoen aan internationale ontwikkelingen en afgestemd zijn op de arbeidsmarkt. Oktober 2013 start een training voor curriculumontwikkelaars. De afdeling curriculumontwikkeling van het Minov zal ook versterkt worden. De training is bestemd voor leerkrachten die bezig zijn met het ontwikkelen van curriculum op scholen. Het streven is volgens minister Sitaldin om frequent het curriculum op de scholen te evalueren. Curriculum wordt beschouwd als een van de belangrijkste elementen om kwaliteitsvol onderwijs en effectieve scholing te bereiken. Het gaat om het definiëren van wat leerlingen moeten weten, begrijpen en kunnen door het creëren van het bijbehorende lesinhoud. Het curriculum bevat ten minste de inhouden en de doelen die geleerd moeten worden. Het is van belang dat het curriculum en of leerplan afgestemd is op wat de arbeidsmarkt vraagt. Ontwikkelingen staan volgens de bewindsvrouw niet stil. “Het onderwijs zal daarom ook niet stil moeten staan”. Stilstand binnen het onderwijs betekent meteen “het achterhouden van kinderen in ontwikkeling”. Leerlingen zullen daardoor de nodige kennis en vaardigheden ontberen die het bedrijfsleven vraagt.
Directie en staf van het Minov konden vandaag presentaties volgen van de professoren Dr. Padmanabhan Seshaiyer en Dr. Wilbur Parker uit de Verenigde Staten. Het was de bedoeling om een voorproefje te geven van de training die in oktober volgt. De presentatie lag in het kader van de verdere versterking van het ministerie op het gebied van curriculumontwikkeling. De nadruk werd gelegd op het rekenonderwijs. De curriculumontwikkelaars zullen daarin worden getraind. Rekenen vormt niet alleen voor Surinaamse leerlingen een probleem. Het probleem is universeel. Suriname hoeft weliswaar het wiel niet opnieuw uit te vinden.

error: Kopiëren mag niet!