Hugo Jabini: ‘AOI brengt bestaansrecht dorpen niet in gevaar’

De dorpsgemeenschappen in het binnenland hoeven volgens NDP-parlementariër Hugo Jabini niet in ongerustheid te leven. Ze zijn tot de tanden beschermd in de nieuwe deal. Het assembleelid benadrukt dat de regering bij mondelinge acte van wijziging expliciet in de deal heeft opgenomen dat rekening zal worden gehouden met alle woongebieden van tribalen en in stamverband levenden, die vallen onder de werkingssfeer van de AOI en het internationaal recht vervat in alle volkenrechterlijke verdragen. Cabendadorp, Pierre Kondre, Casipora, Powakka, Njoen Lombe, Klaaskreek, Marshalkreek en Phedra zijn enkele van de dorpen die vallen in deze AOI.
Mocht er bij exploratie goud gevonden worden in de nabijheid van één van deze woongebieden, dan zal conform dit internationaal recht de overheid verplicht zijn met zo een dorp te onderhandelen, dat haar aandeel zal opeisen. Van de overheid mag geëist worden een geheel nieuw dorp op te zetten met alle voorzieningen uit de opbrengsten van het goud dat gevonden wordt, zegt de volksvertegenwoordiger. Jabini zegt dat de AOI-structuur in de deal met Iamgold, model moet staan in het natraject van de onderhandelingen met Surgold. ‘De AOI-structuur van Surgold is van dien aard dat getwijfeld mag worden over de bestaande rechten van de traditionele woongebieden in het Merian-goudproject van Newmont. Surgold heeft vrijwel een volledige claim in de 17.000 hectaren tellende AOI in Sipaliwini.’

error: Kopiëren mag niet!