CEO Iamgold: ‘Langere en sterkere toekomst Rosebelmijn gegarandeerd’

CEO IamgoldIamgold heeft op 26 november 2012 aangekondigd een definitieve overeenkomst te hebben bereikt met de regering van de Republiek Suriname waarin de toekomstige ontwikkeling van hulpbronnen en daaraan gerelateerde energiekosten zijn vastgelegd. Op 13 april 2013 werd de overeenkomst goedgekeurd door de wetgevende macht van Suriname, De Nationale Assemblee (DNA). Wanneer de betreffende overeenkomst eenmaal is bekrachtigd, zal deze de bestaande Delfstoffenovereenkomst m.b.t. de Rosebelmijn van het vedrijf in Suriname wijzigen. President en CEO van Iamgold, Steve Letwin, zei hierover het volgende: “De goedkeuring van deze overeenkomst door de DNA ondersteunt het werk dat het afgelopen anderhalf jaar is verricht door de regering en Iamgold teneinde een langere en sterkere toekomst voor de Rosebelmijn te garanderen tot wederzijds voordeel van het volk van Suriname en de aandeelhouders van het bedrijf. Toegang tot nieuwe concessies creëert ruime mogelijkheden om de levensduur van de Rosebelmijn te verlengen en om zachter erts te vinden welke tegen lagere kosten kan worden verwerkt. Het lagere tarief voor energie zorgt ervoor dat meer goudbodemschatten economisch levensvatbaar worden ter wederzijds voordeel van onze aandeelhouders en het volk van Suriname. De overeenkomst is een weerspiegeling van de ware geest van partnerschap tussen de regering en het bedrijf.”
Met deze Overeenkomst zal Iamgold al haar bestaande rechten behouden in de Rosebeloperaties en in de exploitatieconcessie van Gross Rosebel en zal de termijn van haar bestaande Delfstoffenovereenkomst worden verlengd met 15 jaar tot 2042. De overeenkomst zal voorts een nieuwe joint venture (JV) tot stand brengen ingevolge welke Rosebel een deelneming van 70% en de regering een betaalde deelneming van 30% zal verkrijgen. De overeenkomst zal maximaal 300 x 106 kWh per jaar aan additionele energie verschaffen tegen 11 cent (USD) per kilowattuur, die zal worden aangewend voor welke productie dan ook in het joint-venturegebied. Het JV-gebied is gedefinieerd als een cirkelvormig gebied dat zich 45 kilometer uitstrekt vanaf de raffinaderij van Rosebel, doch met uitsluiting van de concessie te Gross Rosebel, voor een netto JV-gebied van circa 6.190 km2. De JV zal het recht hebben om op een vereenvoudigde en versnelde basis voor verwerking te Rosebel een additionele 20.000 hectares of 200 km2 om te zetten tot nieuwe exploitatierechten binnen het joint-venturegebied. Ingevolge de voorwaarden van de overeenkomst zal alle toekomstige productie van het joint-venturegebied voor 100% aan de JV worden toegewezen.
De JV zal ook zowel Rosebel als de regering in staat stellen om op dezelfde basis als hierboven aangegeven, te delen in welke toekomstige significante uitbreiding dan ook te Rosebel. Rosebel is nu bezig met de evaluatie van de uitbreiding van de verwerkingscapaciteit van haar goudbedrijf van 12 miljoen tot 14 miljoen geraffineerde ton per jaar en is voornemens een haalbaarheidsstudie te verrichten inzake de mogelijkheid voor een verdere significante uitbreiding. Indien een dergelijke uitbreiding wordt goedgekeurd, zal de regering het recht hebben een belang via de JV te verkrijgen tegen de vrije marktwaarde. Rosebel zal het recht hebben zelf haar uitbreiding voort te zetten indien de regering niet participeert via de JV en in beide gevallen zal zij toegang hebben tot het tarief van de lagere energiekosten voor de uitbreiding. De regering erkent het belang van lagere energiekosten voor Rosebel voor haar huidige basiscapaciteit gezien de overgang naar hard gesteente. Nu de onderhandelingen inzake de definitieve overeenkomst zijn afgesloten, zullen de discussies met de Regering inzake de lagere energiekosten voor die basiscapaciteit met prioriteit in 2013 worden voortgezet.

error: Kopiëren mag niet!