Verdiencapaciteit goudovereenkomsten afhankelijk van politiek klimaat

Het ligt onder andere aan het politiek klimaat of Suriname wel of niet zal verdienen aan de goudovereenkomsten. Dit stelde BEP-parlementariër tevens lid van de commissie van rapporteurs RonnyAsabina gisteren in DNA tijdens de voortzetting van de behandeling van beide gouddeals. ‘Een ding is duidelijk, althans waarover geen twijfel hoeft te bestaan is dat onze verdiencapaciteit voor wat beide overeenkomsten betreft afhankelijk zal zijn van het politiek klimaat, de goudprijs, de mijnreserves, het toezicht of zo u wil de controleerbaarheid van de boeken en bescheiden en kosteneffectieve werking, alsook de wijze waarop en de mate waarin wij ons zullen committeren aan gezonde randvoorwaarden. Waar het omgaat, is dat wij ons niet alleen kunnen en mogen blindstaren op de wet, maar ons ook moeten afvragen op welke wijze en in welke mate wij in staat zijn vorm en inhoud te geven aan hetgeen wij met beide multinationals zullen overeenkomen. Wij hebben het hier over de beïnvloedbare en niet of minder beïnvloedbare onderdelen, processen en ontwikkelingen.’
Asabina zei verder dat de regering niet uit het oog moet verliezen dat mijnbouw een keiharde onderneming of business is en dat het vinden van het edelmetaal goud niet eenvoudig is. Het is uitermate kapitaalintensief.‘De vraag is wat houden wij at the end over en daarover moeten wij een goede understanding hebben met de multinationals.Het heeft geen zin om ons vijandig naar de multinationals op te stellen. Ondernemen is risico nemen en in het nemen van risico is het geven en nemen.’De BEP-parlementariër zei ook dat hij nooit in deze kapitalistische wereld meegemaakt heeft dat de grondstofbezitter of dat de oerproducent in de keten van de bedrijfskolom meer uit een deal haalt dan de persoon die over kennis en kapitaal beschikt. Kijk maar naar onze landbouwsector hier te lande.
‘Wij zullen het wiel niet opnieuw uitvinden, gelooft u ons. Wat we wel moeten doen, is onze huid duur verkopen.Dat betekent niet dat wij uitverkoop van onze natuurlijke hulpbronnen moeten houden. Belangrijk is ook dat wij willen waarschuwen voor te veel optimisme. Als lid van de commissie van rapporteurs betreur ik het feit dat nagenoeg alle stakeholders die wij als commissie de afgelopen periode hebben gehoord, zich erover hebben beklaagd dat ze tijdens het voortraject van de totstandkoming van de deals met de multinationals niet zijn betrokken. Vandaar dat wij vragen dat de regering luistert naar de op- en aanmerkingen van het parlement, omdat tenminste de commissie voortreffelijk werk heeft gedaan om een batterij aan personen en instanties en ook met succes te consulteren’, vervolgde het commissielid.
Asabina zei dat ten aanzien van de gemeenschapsontwikkeling in het geval van RosebelGold Mines(RGM) bekend is dat de multinational met zeven leefgemeenschappen een community relationship onderhoudt. Meer gespecificeerd komt het erop neer dat er een nauwe relatie met deze leefgemeenschappen en in voorkomende gevallen met omliggende dorpen bestaat op het vlak van gezondheid, onderwijs en de strijd tegen armoede. ‘Met andere woorden wordt niet alleen voorzien in werkgelegenheid, maar is men ook op andere terreinen actief. De problemen waarmee de mensen kampen zijn identiek,dus waarom een deel wel helpen en een ander deel niet. Wij vinden dat het district vooruit moet gaan en niet alleen Marchallkreek, Brownsweg en NieuwLombe, maar ook Boslantie, Tapoeripa en het Duwatra-gebied.’

error: Kopiëren mag niet!