Wageningse boer wil ook waterschap

Padieboeren uit het rijststadje Wageningen willen dat er ook een waterschap in hun woongebied operationeel wordt. Dit zegt Adjai Seetal, vertegenwoordiger van de rijtboeren in Wageningen. Het overliggend Waterschap Multipurpose Corantijn Project (OWMCP) is geruime tijd ingesteld in Nickerie. De ex-SML’ers die nu als padieproducent werken in de rijstsector, hebben deze wens te kennen gegeven in een brief die op 25 maart 2013 verstuurd is naar minister Hendrik Setroidjojo van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). Het waterschap zal zorg moeten dragen voor het waterbeheer in Wageningen. In het schrijven eisen de Wageningse boeren ook volledige accommodatie in het Agrarisch Kredietfonds (AKF) dat door de Landbouwbank wordt beheerd.
Volgens Seetal vormen de voorwaarden gesteld voor participatie in het fonds een belemmering voor de padieproducenten. De boeren vragen de minister de criteria zodanig aan te passen dat ook de Wageningers gebruik kunnen maken van de kredietmiddelen uit dit fonds. Het fonds stelt kredieten ter beschikking aan landbouwbedrijven tot een maximaal bedrag van SRD 200.000 tegen een rentevoet van 6.75 %. Seetal legt uit dat de Wageningers daarop recht hebben daar zij als padieproducenten ook een bijdrage leveren aan de staatskas. De boeren spreken ook de hoop uit dat de bewindsman er naar toe werkt hun in aanmerking te laten komen voor kwijtschelding van de schulden met een rente vanaf 2009.

error: Kopiëren mag niet!