Nationale Trust- en Financierings Maatschappij doneert USD 6000 aan Wi Oso

Al geruime tijd worden er pogingen ondernomen om de woningnood in Suriname aan te pakken. Ook voor mensen met een fysieke of verstandelijke beperking is dit een vraagstuk dat aandacht behoeft. Stichting Wi Oso, gevestigd aan de Kaikoesiestraat 24A te Geyersvlijt, zet zich in om jonge mensen met een fysieke, maar vaak ook bijkomende verstandelijke beperking, de mogelijkheid te bieden om te wonen en te werken op het complex van de stichting. Om dit streven te ondersteunen, heeft de Nationale Trust-en Financieringsmaatschappij NV (NTFM), een 100% dochteronderneming van de Hakrinbank NV, gemeend hierin een bijdrage te leveren. De NTFM verstrekt consumentenkredieten en met name bouwkredieten. Uit dien hoofde heeft zij gemeend een bedrag van USD 6000 te doneren aan Stichting Wi Oso voor het aanpassen/ renoveren van woningen bestemd voor personen uit hun speciale doelgroep.
Dhr. Sitaram, general manager van de NTFM, geeft aan dat het optimaal leefgenot van alle Surinamers nagestreefd moet worden. Hij is verheugd om in het kader hiervan en het 45-jarig bestaan van de NTFM in 2012, deze donatie te mogen overhandigen aan de stichting. De overhandiging van de donatie vindt plaats op zaterdag 6 april om 10.00 uur op het terrein van Stichting Wi Oso.

error: Kopiëren mag niet!