‘JAP Luchthaven weggeven als goudconcessie’

JAP Luchthaven weggeven als goudconcessieNPS/NF-assembleelid Ronald Venetiaan maakte gisteren gewag van het weggeven van de Johan Adolf Pengel (JAP) Internationale Luchthaven als concessie in de nieuwe deal met goudmultinational Iamgold. Volgens Venetiaan zitten onder andere het terrein van de luchthaven, Cabendadorp, een deel van Atjonie en Maripaston, waar Grassalco haar goudconcessies heeft, in de Area of Interest (AOI) die de regering is overeengekomen met Iamgold in de nieuwe gouddeal. De AOI beslaat een straal van 45 kilometers en daarin zitten onder meer de bovengenoemde gebieden. De opmerkingen van Venetiaan met name het ‘weggeven’ van de internationale luchthaven bracht beroering in het parlement. Venetiaan maakte duidelijk dat een functionaris van Cambior in Canada zich zou hebben laten ontvallen dat in de nieuwe deal zelfs de internationale airport van Suriname ligt in het concessiegebied van Iamgold.
Het oppositielid Mahinder Jogi vond dat de president terstond moest worden ontboden naar het parlement om hierover uitleg te geven. Het irriteerde hem dat ondanks het feit dat zo een zwaarwichtige zaak naar voren was gebracht door zijn collega, de aanwezige ministers deden als of er niets aan de hand was. Twee bewindslieden zouden met elkaar in gesprek zijn over het tekenen van stukken, terwijl een ander lid van het kabinet onverstoord doorging op zijn laptop. Het coalitielid Melvin Bouva vond dat Venetiaan ongenuanceerd zijn opmerking over het weggeven van de luchthaven lanceerde. Hij zou dat niet eens met een kaart kunnen aantonen. Er ontstond commotie, waarna Ruth Wijdenbosch die de hamer hanteerde, de vergadering schorste.
De voorzitter van de commissie van rapporteurs, Rabin Parmessar, corrigeerde na de schorsing het lid Venetiaan, door duidelijk te maken dat de AOI geen concessiegebied is. ‘Wat is het dan wel?’, kaatste Venetiaan terug. ‘Als het geen concessie is, waarvoor is de AOI dan opgenomen in de deal? Schrap het dan maar weg’, zei de oud-president. Parmessar zei op beheerste toon tegen het college dat Iamgold, wil ze haar concessiegebied uitbreiden met delen in het AOI, ze volgens de deal terug moet naar de onderhandelingstafel met de minister van Natuurlijke Hulpbronnen. Bovendien zullen de dorpsgemeenschappen die vallen in de AOI volgens de nieuwe overeenkomst hun rechten behouden.
Voor Venetiaan is de onduidelijkheid over de status van de JAP Luchthaven met deze nieuwe deal nog niet weggehaald. Hij bleef erbij dat Zanderij zit in de straal van 45 kilometers van de AOI, die de regering is overeengekomen met Iamgold.

error: Kopiëren mag niet!