STCW schept kans voor export Surinaams scheepvaartkader

Toetreding tot het verdrag STCW (Standards for Training, Certification and Watchkeeping  for Seafarers) creëert voor Suriname de mogelijkheid om scheepvaartkennis te exporteren. De ontwerpwet die de toetreding tot dit verdrag regelt, wordt binnenkort in behandeling genomen door het parlement. DNA-lid Henk Ramnandanlal, die de commissie van rapporteurs leidt, zegt dat aanname van deze wet Suriname zal verplichten zich te houden aan alle internationale standaarden en normen van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) betreffende de opleiding van scheepvaartpersoneel. Dit betekent ook dat alle opleidingen op dit vlak internationaal gecertificeerd moeten worden. Het optrekken van de opleidingen naar het niveau zoals de IMO dat voorschrijft, heeft als direct gevolg dat het hoogopgeleid Surinaams scheepvaartpersoneel overal in de wereld ingezet kan worden. Het gaat onder andere om de internationale training van dekpersoneel, machinisten, officieren en alle overig scheepvaartpersoneel.
Het verdrag beschrijft gedetailleerd de lay-out van certificaten afgegeven door de IMO erkende opleidingsinstituten. Een ander voordeel is dat Suriname zijn internationale scheepvaartkennis en opleidingskader ter beschikking kan stellen aan andere landen in de regio. De IMO stelt kwaliteitsnormen vast voor een veilige scheepvaart voor zeevarenden. Het STCW-verdrag is onderdeel van de maatregelen die de IMO genomen heeft voor het opvoeren van de veiligheid op internationale wateren. De verschillende conventies op dit vlak werden in het leven geroepen kort na de ramp met het schip de ‘Titanic’.
De STCW-conventie handelt volgens Ramnandanlal over regels betreffende de veiligheid van opvarenden, reddingsfaciliteiten, constructie van boten en rampenbeheersing op zee. De  STCW-conventie behelst ook bepalingen  voor een veilig transport op zee van gevaarlijke stoffen, om te voorkomen dat de zee vervuild wordt.  Een werkarm van de IMO, de Maritieme Politie (Marpol), stelt eveneens voorschriften vast voor een veilig zeeverkeer, waaraan lidlanden van deze internationale organisatie zich dienen te houden. Suriname is sinds 1976 lid van de IMO.  De STCW-conventie onderging in juni 2010 voor het laatst een revisie, die in januari 2012 werd bekrachtigd.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: