Marowijne schrijft ‘dreigbrief’ aan regering Burgers willen in opstand komen

Het district Marowijne heeft aan de regering een dreigbrief geschreven over een areaal bos van 50.000 hectare dat de overheid wil geven aan een dochteronderneming van China Zhong Heng Tai. De brief is geschreven in de maand september van het vorig jaar naar een overheidsinstelling ‘en de regering heeft het klaargespeeld om nog geen antwoord op deze brief te geven’. In de brief staat dat de gemeenschap van Marowijne tegen de Staat en de Chinese ondernemers zal opkomen, als beslist wordt om 50.000 hectare aan bos uit te geven. De brief is ondertekend door de kapiteins van verschillende dorpen, leden van Marwina Oedoemang Comité en dr- en rr- leden. ‘Wij vinden dat wij eerst in de gelegenheid gesteld moeten worden om het hout te exploiteren en daarna moet een deel van de grond uitgegeven worden aan het bedrijf om palmolieplantjes te telen. Het bedrijf kan alvast beginnen met dat oude gedeelte van Patamacca dat ongeveer 3.000 hectare is’, adviseren de bewoners van Marowijne aan de regering. De bewoners van Marowijne zeggen nog geen antwoord te hebben ontvangen en vinden dat de regering een loopje met ze neemt.
De verschillende bewoners van Marowijne beweren dat ze niet tegen ontwikkeling zijn, omdat deze werkgelegenheid met zich meebrengt, maar wijst de regering erop dat alleen in dit gedeelte van het bos de gemeenschap haar economische activiteiten nog kan ontplooien. ‘Er zijn ongeveer 30 kleine ondernemers in de houtsector die veel hebben geïnvesteerd in machines. Elk heeft minimaal 5 arbeiders in dienst, wat dus 150 arbeidsplaatsen betekent.’ Volgens de bewoners heeft een deel van deze ondernemers concessies gekregen waar ze niet kunnen werken of waar helemaal is uitgekapt. Dit laatste geldt ook voor de gemeenschapsbossen van de kapiteins.
De ondertekenaars van de brief beweren dat de gemeenschap overwegend van jacht leeft. ‘Wij verzoeken u om met het bovenstaande rekening te houden om verstoring van het proces van de dochtersonderneming te voorkomen. Indien men toch overgaat tot het uitgeven van dit gebied, komen wij in opstand tegen de Chinezen en de Staat’, aldus de bewoners van Marowijne in de slotfase in de brief. Verschillende parlementariërs reageren verbaasd op deze brief. Ze zeggen niets te weten over de brief die gericht is aan de regering en vragen zich af waarom de regering niets van zich laat horen over deze brief. Ook Abop-voorzitter Ronny Brunswijk zegt niets te weten over de brief die is gericht aan de overheid. De verschillende DNA- leden noemen dit dreigement van Marowijne verontrustend en zeggen dat ‘de regering dit zeker niet met een korreltje zout moet nemen’.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: