Oprichting centrum kindergeneeskunde

Vanwege de ontwikkelingen en inzichten binnen de kindergeneeskunde heeft een kerngroep van in Suriname gevestigde kinderartsen zich gebundeld om zich te gaan richten op specifieke aandachtsgebieden. Dit, ter verbetering van de zorg van het zieke kind. Er wordt al ruim twee jaar gewerkt aan het project. Men werkt hierbij aan de realisatie van één centraal kindercentrum in Suriname, waar de zorg voor het zieke kind optimaal kan worden aangeboden. Het centrum zal een aantal verantwoordelijkheden op zich nemen. Zo wordt genoemd het opzetten van een centrum voor intensieve zorg van langere duur voor ernstig zieke pasgeborenen en oudere kinderen alsook voor kinderen met ernstige ziekten zoals kanker, hartaandoeningen en kinderen met zeldzame ziekten. Tot de verantwoordelijkheden behoren ook het onderhouden van poliklinische dienstverlening doordeweeks, overdag en ook in de avonduren, en ook het zorgen voor een permanente klinische dienstverlening inclusief de EHBO (7 x 24 u).
Het centrum zal een opleidingscentrum opzetten voor kinderartsen in opleiding, algemene artsen, kinderverpleegkundigen en studenten. Eveneens wordt een onderzoekscentrum met researchactiviteiten in binnen- en buitenland opgezet. Het centrum onderhoudt een goede samenwerking met de andere ziekenhuizen in Suriname waarbij intensieve zorg tijdelijk of voor langere tijd kan worden overgenomen. Ook wordt verwacht dat het centrum een platform opzet om de kindergeneeskunde op een hoger niveau te brengen, waarbij de andere ziekenhuizen en de eerstelijnszorg deel zullen zijn van het totale plan.
Het ligt in de bedoeling om op zeer korte termijn een aanvang te maken met de realisatie van het kindercentrum. ‘Het AZP ondersteunt het project dat past in de strategie van ons ziekenhuis met betrekking tot het ontwikkelen van centres of excellence, zulks met het oog op het bevorderen en verhogen van de kwaliteit van de specialistische gezondheidszorg in Suriname.’ Er zal gewerkt worden op de huidige locatie van het AZP  Kinderpaviljoen vanwege de nabijheid van andere specialismen (cardiologie, oogheelkunde, (kinder)chirurgie, neurochirurgie, urologie etc. ). Vijf kinderartsen werken mee aan dit project. Deze zijn Amadu Juliana, Neirude Lissone, Aartie Toekoen, Artie Jessurun en Wilco Zijlmans. De kinderartsen hebben hun eigen werkschema. Elke kinderarts heeft zijn eigen praktijk en werkprogramma. Bovendien draaien Jessurun en Lissone om de beurt de spoedpoli.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: