Keurmeesters willen certificering

‘De particuliere keuringsinstanties voor voertuigen zijn in feite ruim anderhalf jaar onbevoegd om auto’s te keuren. De keuringsbevoegdheid is reeds vervallen.’ Er zou uitstel zijn gegeven door de Stichting Toezicht Keuring Motorrijtuigen (STKM) tot een nader te bepalen tijdstip. De keurmeesters vragen zich af hoe lang dit nog zo zal doorgaan. ‘Hoe lang moeten wij onder zulke omstandigheden nog onze diensten aanbieden aan de gemeenschap? Terwijl er geen bevoegde keurmeesters in het land zijn, zien we wel dat er nog steeds keuringsstations als paddenstoelen uit de grond rijzen. De hele branche is een wanordelijk boel’, zegt de eigenaar van een keuringsbedrijf. Hij vraagt zich af waarom de STKM niet wederom met een certificeringsproces komt voor de keuringsinstituten.
Een andere kwestie is dat de keurmeesters van de categorie 4 (voor zwaar materieel en grotere vrachtwagens) ‘in de put zitten’. ‘Zij hebben heel veel geïnvesteerd, maar de gelegenheid om hun certificaat te behalen komt maar niet op gang. Het gevolg is dat alleen de politie die keuring nu mag verrichten. De verschillende instituten, die in handen zijn van particulieren, hebben enorme investeringen gepleegd, maar zitten nu met een verspilde investering. Eigenlijk brengt die investering hen niets op.’ De keurmeesters hopen dat de branche wederom geordend wordt, ‘omdat dit illegale keurmeesters kweekt’. ‘De STKM, die onder de hoede van Justitie en Politie valt, schijnt een vergeten groep te zullen worden. Hoe verder over straat te gaan en je voertuig ter keuring aan te bieden aan personen van wie wij weten dat zij niet gecertificeerd zijn of van wie wij weten dat hun certificaat, hun garantiebewijs, reeds lang vervallen is? Ondertussen gaat de politie driftig door met het houden van verkeersacties en het opleggen van boetes aan overtreders die hun voertuig niet ter keuring hebben aangeboden. Maar moeten wij onze voertuigen laten keuren door onbevoegde keurmeesters? Ondertussen is er een nieuwe voorzitter bij STKM, maar van hem zijn er nog geen daden gezien.’ De verschillende keuringsinstituten wachten af  welke wending deze kwestie zal nemen.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: