Hoorzitting ressort Houttuin werpt vruchten af

De hoorzittingen die in het resort Houttuin worden gehouden, werpen vruchten af. Een van de zaken die op de hoorzitting 2012 gepleit werd en gerealiseerd is, is de restauratie van de aula van de Openbare Begraafplaats Dijkveld, welke ligt aan de Lachmisingweg. Door burgerparticipatie is dit project voltooid. Ook de betegeling van enkele wegen op Dijkveld is gerealiseerd. Woensdagavond staat er weer een hoorzitting op programma voor dit ressort. Deze wordt gehouden in partycentrum Midway te Highway vanaf 19.30 uur.
Enkele van de wenselijkheden van vorig jaar die niet konden worden gerealiseerd, zijn onder andere het brengen van de Sozavo-kantoren dichterbij de burgers en openbaar vervoer naar enkele strategische wegen. De burgerij heeft wederom de kans om deze zaken te vragen aan de ressortraad Houttuin, welke onder leiding van Ramdew Gajadien staat.
Op deze hoorzitting 2013-2014 zal een concept ressortplan gepresenteerd worden, waarbij de mogelijkheid wordt geboden aan de gemeenschap en alle andere actoren van het ressort (zoals bedrijven, poliklinieken, scholen, sociaal-, maatschappelijke- en sportorganisaties) om hun problemen, en eventueel oplossingen, voorstellen en aanbevelingen te presenteren. Deze zullen verder verwerkt worden in het ressortplan.
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: