Horeca wil aanpassing tabakswet

Een groep horecaondernemers wil inspraak en aanpassing van de tabakswet, die door de DNA in behandeling genomen zal worden. In verband hiermee zal men vandaag een petitie indienen bij DNA-voorzitter Jenny Simons. De groep bestaat uit horecaondernemingen inclusief casino’s. Onder andere vragen ze de conceptwet te wijzigen, zodat roken op terrasjes nog mogelijk is, er niet-rookvrije ruimtes worden toegestaan en dat casino’s vrijgesteld worden van het rookverbod. Men heeft inmiddels ook een aangepaste conceptwet voorbereid, die men aan de DNA zal overhandigen.
In de nieuwe tabakswet is op roken in het eigen huis na, vrijwel overal verboden te roken. De horecasector vindt dit een te zwaar besluit. Deze sector zou het zwaarst worden getroffen door deze regulering wordt gesteld door de ondernemers. Men vindt dat de sector niet in voldoende mate betrokken en of geconsulteerd is bij de voorbereiding van het wetsontwerp, zodat geen evenwichtig besluit genomen kon worden.
‘Wij zijn van mening dat aanname van het huidige wetsvoorstel desastreuze gevolgen zal hebben voor onze sector en dat meer dan 5.000 arbeidsplaatsen daardoor op het spel staan, zonder enige voorziening voor een sociaal vangnet. Wij doen daarom een dringend verzoek om de behandeling van het wetsontwerp voorlopig aan te houden en ons alsnog de gelegenheid te geven met de commissie van de DNA in communicatie te treden over de door ons geconstateerde gebreken. En verder om in onderling overleg tot oplossingsmodellen te geraken voor een verantwoord en evenwichtig wetsontwerp en de handhaving daarvan’, staat verder in de petitie aan het parlement.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: