Verbetering van toegang tot krediet

Door de Competitiveness Unit Suriname op het kabinet van de vicepresident wordt in samenwerking met Compete Caribbean/IDB gewerkt aan een Private Sector Roadmap. Als onderdeel hiervan wordt er een Business Roundtable gehouden over het onderwerp ‘Toegang tot krediet oftewel Access to Finance voor SME’s’. Tijdens deze bijeenkomst zal een voorlopig rapport worden besproken met verschillende belanghebbenden. Uit diverse onderzoeken is toegang tot krediet genoemd als één van de belangrijkste knelpunten voor SME’s in Suriname. Het doel is om in een interactieve sessie de standpunten en aanvullingen van de diverse participanten te vernemen en die mee te nemen in de samenstelling van het eindrapport.
Het vergemakkelijken van de toegang tot krediet voor SME’s maakt onderdeel uit van het versterken van het nationaal concurrentievermogen oftewel competitiveness van ons land. Competitiveness of concurrentievermogen is thans één van de krachtigste concepten binnen de economische wetenschap en is van belang op verschillende niveaus, namelijk op het niveau van burgers, ondernemingen en de Staat. Het doel van competitiveness is verhoging van de productiviteit en innovatie en uiteindelijk verhoging van welvaart en welzijn van de burgers. Om de competitiveness van Suriname te bevorderen, heeft het kabinet van de vicepresident van Suriname op 1 juni 2012 de Competitiveness Unit Suriname ( CUS ) ingesteld.
De CUS werkt onder meer aan een gecoördineerde aanpak voor verhoging van de productiviteit, versterking van overheidsinstituten en verbetering van het investeringsklimaat. Uitgenodigd zijn belanghebbenden uit de financiële sector en het bedrijfsleven. De Business Roundtable wordt gehouden in KKF op donderdag 17 januari van 19.00 uur tot 22.00 uur.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: