Vision 2030 : Natievorming en grotere stuurkracht

‘Dialoog en consensus over een duurzame toekomst: Aanzet tot Suriname’s 2030 Vision’, is de titel van de nationale conferentie  die op zaterdag 19 januari in de beurshal van de KKF wordt gehouden. Het doel van de conferentie is om planmatiger en in grotere eenheid te bouwen aan de toekomst. De organisatoren van deze conferentie zijn de mening toegedaan dat de voorbereiding en uitvoering van heel belangrijke voornemens  meer dan één regeertermijn in beslag nemen. Lange termijnplannen komen dan beter tot hun recht.
Als voorbeelden van zulke projecten kunnen genoemd worden het uitbannen van armoede, verbeteren van het onderwijs, het omvormen van ons land tot voedselschuur van de regio en het structureel oplossen van het energievraagstuk. Het gezamenlijk bepalen en uitvoeren van de nationale ontwikkeling schept groot draagvlak, is regeringoverstijgend en organiseert alle krachten in dezelfde richting. Lange termijnplanning leidt zo tot natievorming en vergroot de stuurkracht van de samenleving.
Ook de veranderingen in de wereld noodzaken om nauwkeuriger te letten op ontwikkelingen die van grote invloed zijn op ons land. De gevolgen van de toenemende bevolkingsdruk, veranderende machtsverhoudingen en de bescherming van de aarde zullen van grote invloed zijn, ook op onze mogelijkheden. Voor de conferentie is een brede vertegenwoordiging van de Surinaamse gemeenschap uitgenodigd, van politici, ondernemers, vakorganisaties, religieuze organisaties, ngo’s, wetenschappers tot studenten en jongeren.
Tien nationaal en internationaal bekende deskundigen zullen aan het woord komen te weten Crispin Gregoire M.Sc, dr. Inyang Ebong-Harstrup, Femia Ramlakhan-Wesenhagen M.Sc, dr. Hans Breeveld, prof. dr. Marten Schalkwijk, drs. Chandi Jethu, drs. Amwedh Jethu, prof. dr. Henry Ori, drs. Marthelise Eersel en Soeresh Gobardhan MD. De conferentie is geïnitieerd door de VHP, maar wordt belangrijk gesteund door het kabinet van de president, de Centrale Bank van Suriname, de Democratie Unit van de UvS, de UNDP, de KKF, bedrijven en organisaties. Ook personen die in binnen- en buitenland ervaring hebben opgedaan bieden enthousiast hun medewerking aan.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: