Hoorzittingen in Wanica verlopen vlot

DSCF6753De hoorzittingen in de ressorten Saramacca Polder, Koewarasan en Lelydorp zijn achter de rug. De bewoners van deze ressorten hebben wederom gebruik gemaakt van de gelegenheid te partciperen in het voorgenomen beleid van hun omgeving. De burgers zijn dankbaar met de uitgevoerde infra structurele werken die in 2012 zijn uitgevoerd z.a. de verbetering van de wegen en het ophalen van lozingen, maar willen meer aandacht voor de intermenselijke relaties. Zaken zoals het genderbeleid, signaliseren en begeleiding bij huiselijk geweld, begeleiding van kansarme gezinnen, preventie van zelfdoding, opvoeding , respect voor elkaar, het jongerenbeleid en verbetering van de levensomstanigheden voor mensen met een beperking , kwamen hoofdzakelijk aan de orde. Ook zijn de burgers van mening dat de ressortraden zich meer moeten profileren en meer moeten trekken aan de realisatie van de wenselijkheden zoals opgenomen in de ressortplannen. Devolgende hoorzittingen worden opeenvolgend gehouden in de ressorten Domburg, Kwatta, De Nieuwe Grond en Houttuin.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: