EBS’er Kenneth Vaseur: ‘NF-regering plaatste EBS in schuldpositie’

‘De EBS is moedwillig door de twee voorgaande NF-regeringen gemanoeuvreerd in een deplorabele financiële positie. In tegenstelling tot wat leeft in de gemeenschap, wordt het bedrijf niet gesubsidieerd.’ Dit zei EBS-directeur Kenneth Vaseur gisteren tijdens een persconferentie. Hij ging bij deze gelegenheid in op opmerkingen van het VHP-assembleelid Asiskumar Gajadien die de regering ervan verweet mee te werken aan de verdachte aankoop van generatoren voor het bedrijf. Volgens Vaseur is de overheid vanaf 2004 op zeer onverantwoorde wijze haar verplichtingen tot tariefsaanpassing op basis van de verleende concessie aan de EBS niet nagekomen. De overheid heeft ook gemeend eenzijdig rekeningen voor het bedrijf te moeten betalen en het op deze wijze te dwingen om op  basis hiervan  een schuld in zijn boeken op te nemen middels de rc- account. De legale basis van deze zogenaamde ‘politieke schulden’ wordt onderzocht.
‘Door de eerder genoemde handelingen heeft het NF het bedrijf bewust in een staat van faillissement gemanoeuvreerd. De voormalige NF-regering heeft het bedrijf ook gedwongen om een zeer nadelige PPA-1 af te sluiten met Staatsolie. De voormalige NH- minister heeft zelfs getracht om een dag voor zijn aftreden  de voormalige directie te dwingen om een nog slechtere tweede PPA met Staatsolie te ondertekenen. De directie heeft volgens Vaseur geweigerd dit te doen. De directie protesteerde ook tegen de eerste PPA bij Staatsolie. Met de overheid is ook de discussie op gang gebracht voor mogelijke kwijtschelding van deze politiek opgebouwde schulden.’
Over de aantijgingen van Gajadien zei Vaseur dat aan het assembleelid gevraagd moest worden waarom hij het bedrijf in een kwaad daglicht probeert te plaatsen en oproept om de plannen die in het belang van de gemeenschap zijn, te stoppen. De parlementariër heeft volgens Vaseur als vaste commissielid van NH  alle ruimte zijn vragen te deponeren bij de EBS. Vaseur voert aan dat het bedrijf onlangs is doorgelicht door een internationaal erkend accountantsbureau (KMPG) in opdracht van de vp. Dit bureau heeft de plannen van het bedrijf zoals vervat in het SBP van de NV EBS nagenoeg volledig opgenomen als aanbeveling in zijn rapport. Vaseur laat zich ook ontvallen over een opvallend bericht dat onlangs verschenen is in een dagblad over de energiecommissie van de VHP. Het is de EBS-directeur daarbij opgevallen dat de plannen van de EBS vrijwel letterlijk als aanbevelingen aan de VHP-voorzitter zijn opgenomen. Vaseur zegt dat er al geruime tijd sterke aanwijzingen zijn dat exponenten uit deze partij op illegale wijze documenten van de EBS laten copieren. ‘Alles wijst er dus op dat er hier sprake is van plagiaat’, aldus Vaseur.
DNA-lid Asiskumar Gajadien zegt dat voorwat de kwestie EBS betreft, hij wacht op het antwoordt van de president. Het parlementslid heeft een schrijven gericht aan het staatshoofd waarin hij een aantal vragen stelt over de EBS. De aankoop van de generatoren is een van de vele vragen. Wat Kenneth Vaseur betreft, geeft Gajadien aan dat de CEO van NV EBS gisteren weer heeft nagelaten aan te geven hoe de openbare aanbesteding daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Volgens de volksvertegenwoordiger kent Vaseur het verschil tussen een internationale bidding en het opvragen van offertes waarschijnlijk niet. Gajadien vraagt zich ook af waarom de algemeen directeur gisteren niets heeft gezegd over het weglopen van de andere maatschappij tijdens de onderhandelingen. Dat exponenten van de VHP op illegale wijze documenten van de EBS laten copieren, vindt de volksvertegenwoordiger een lachertje. ‘Het is jammer dat de EBS-directeur dat stelt. De VHP heeft een lange termijn visie ontwikkeld en mocht het overeenkomen met die van de EBS, dan moet directeur Vaseur juist blij zijn en minder argwanend doen’, aldus Gajadien.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: