Vision 2030: grap of serieuze zaak?

Wanneer partijen die zo lang in het machtscentrum van het land gezeten hebben, zich nu gaan werpen op populaire zaken als “Vision 2030” dan roept dat vragen op. Zeker wanneer duidelijk is dat zij niet begrepen hebben wat de roeping van een politieke partij hoort te zijn. Dat is niet het plaats nemen in de oppositiebanken, terwijl je een prominente plaats in de coalitie aangereikt krijgt. Het heeft er veel van dat men pas wil regeren als men het presidentschap mag uitoefenen. Maar Venetiaan heeft aangetoond dat macht zonder kennis van zaken alleen maar leidt tot een bankroete economie die, wanneer alle hulpbronnen opgebruikt zijn, direct dondert naar het niveau van voor de Tweede Wereldoorlog. Laten we nuchter kijken naar de inrichting van onze sociaal economische structuur, dan zullen we merken dat ondanks zoveel gebruik van natuurlijke hulpbronnen en kapitaal, de basiskenmerken van een stevige economie afwezig zijn. Er heeft geen accumulatie van financieel kapitaal plaatsgevonden, noch minder van sociaal kapitaal en er heeft ook geen accumulatie van technologie plaatsgevonden. Kortom de productiecapaciteit in handen van Surinamers is bijkans gereduceerd tot nul, wij zijn alweer een koloniale plantage geworden.
Waar moeten de toekomstige generaties een bestaan vinden?
Gebruik van natuurlijke hulpbronnen om daarmee een industrialisatie op gang te brengen is mislukt, omdat het kiesstelsel politieke partijen begunstigt wier mentaal psychische oriëntatie nog stamt uit het roofbouwtijdperk. Prestaties richting economische opbouw van een moderne evenwichtige economie zijn nihil ondanks ruime middelen en hulpbronnen. Men weet simpelweg niet hoe men een economie moet opbouwen. Dat merk je aan de amateuristische fröbelklas-plannen. Erger nog, toekomstige generaties zullen het met zeer beperkte hulpbronnen moeten doen, immers ruim 85 tot 90% van onze bossen en natuurlijke hulpbronnen is in handen van buitenlanders. Uw DNA-leden slapen. Zo is meer dan anderhalf miljoen ha maagdelijk bos plus 15 miljoen USD in handen gegeven van een buitenlandse stichting van blanke mensen zonder dat wij enig duidelijk voordeel eraan hebben. Ziet U een Evo Morales, Chavez of een andere president in Azie of Zuid Amerika dat doen?
Alsof dat niet genoeg is, heeft men besloten tot import van Chinezen, wat nog steeds doorgaat. Als de tekenen niet bedriegen, zullen straks alle productiesectoren op klein-middenbedrijf en grootbedrijf niveau in handen zijn van buitenlandse Chinezen. Wie de productie van een land in handen heeft, die bezit het land. Maar het is niet duidelijk, welk voordeel wij als land hebben aan al die deals met China. Nog nooit is een kosten-batenanalyse gepubliceerd, want volgens eigen calculaties van ondergetekende gaan alle deviezen die anderen naar Suriname brengen, terug naar China. Daarvoor hebben ze twee eigen banken in het land, geholpen door onze eigen Centrale Bank die wel moeilijk doet als het gaat om banken uit India. Als u als gegoede burger van dit land het nog niet weet dan slaapt u, terwijl uw land leeggehaald wordt. Wij zijn momenteel een kolonie van China geworden.
Dus waar gaan al die Surinaamse studenten en schoolgaande kinderen later een bestaan vinden? Voor sommige politieke leiders is het duidelijk, hun aanhang heeft gewoon geen toekomst. Alsof onze begroting nu al niet op bossen staat. De economie is moeilijk te volgen. Dus een eigen duurzaam bedrijf beginnen op basis van onze natuurlijke hulpbronnen is uitgesloten. De handel en industrie zijn al in handen van Chinezen, alleen de dienstverlening nog; taal is momenteel nog een handicap, maar de volgende generatie zal dat probleem niet hebben. Als men niet weet hoe het moet laat men dan gaan kijken in Mauritius, Barbados, Trinidad, Singapore, etc. Fiji en Guyana zijn een spiegelbeeld van Suriname. De mensen daar trekken daarom weg naar andere landen. Er zijn genoeg studies die duidelijk maken dat landen met een multiculturele maatschappij zonder de aanwezigheid van een overheersende groep die weet hoe een land te ontwikkelen, ‘failed states’ worden. Misschien had Sieuw Radhakishun toch gelijk. Lachmon heeft zijn gelijk in elk geval gekregen.
I.B.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: