Oproep aan de president

Ontwikkelingsbeelden van menig bewindvoerder worden bij ons graag smalend aangemerkt als toekomstdroom en toekomstmuziek. En toch is het een waarheid dat elke toekomstvisie de toekomstdroom als trouwe voorganger heeft, terwijl slechts weinigen de kunst verstaan op toekomstmuziek te kunnen dansen. De man die in ons land ooit droomt over machtige oeververbindingen in Suriname, indrukwekkende viaducten en een imposante diepzeehaven, wordt aangemerkt als dwaas. Wel is het zo, dat de toekomst vaker verborgen ligt in wat vandaag dwaasheid wordt genoemd. Lang geleden schreef de Chinese toneelschrijver Tang Hsien Tzu (1550-1617): ‘Wie alles luchtig opneemt kan geen succes hebben, maar wie geen succes heeft moet dat maar luchtig opnemen’. Men kent een taal pas goed, wanneer men erin slaagt daarin met kinderen te communiceren. Politieke taal daarentegen kan slechts in de conversatie met volwassenen worden gebruikt. Wie daarin bedreven is en daarbij zin en onzin kan onderscheiden, mag zich politiek volwassen noemen. Het blijft toch maar een kwestie van kritisch kijken naar personen in ons land, die zo graag voortrekker willen zijn en hen vervolgens op waarde schatten voor de toekomst van jeugdigen. Groeibriljanten worden deze jongeren slechts door het scheppen van een klimaat dat perspectief en uitdaging biedt. Niet door de oppervlakkigheid van simpele geesten die rondwaren over ons land. Terwijl goedkope figuren steeds meer op voorname maatschappelijke posities neerstrijken, gaan instellingen voor middelbaar, hoger en wetenschappelijk onderwijs gestadig voort met het afleveren van geschoolde jongelui, die tot heden bitter weinig toekomstperspectief hebben. Een onderwijsminister die zich thans inzet voor een goede job, wordt op schaamteloze wijze onderuitgehaald door lieden die het stellig niet beter zouden doen. Terwijl corruptiespoken verder verderf uitzaaien over ons land, zoeken veelbelovende groeiparels daarin hun weg naar een betere toekomst. Het is ons bekend, dat de kwaliteit van handelingen van ministers niet langer bepalend is voor hun ambtsduur. Duidelijke bewijzen van ongeschiktheid en onbetrouwbaarheid voor dit hoge ambt spelen reeds jaren geen rol meer bij de beeldvorming over deze personen en hun gewicht op de kwaliteitsbalans. Als burgers vallen wij ook nu weer van de ene verbazing in de andere. Ook in de politiek geldt, dat vele vrienden de vriendschap dun maken, vooral wanneer onbetrouwbaarheid het politieke veld kleurt. ‘President van Suriname, maakt u zich  nu merkbaar en daadwerkelijk tot de grote voorvechter van rechtvaardigheid in Suriname, zulks overeenkomstig uw belofte gedaan tijdens uw inaugurele rede als aantredend staatshoofd.  Voorgaande regiems in ons land hebben vaker corruptie en ander onrecht bestreden door die in het machtscentrum te concentreren. Laat dit niet kenmerkend worden voor uw regeringsteam. Blinde aanbidders zullen u daarop niet attenderen. Aan profiteurs die u van dichtbij bejubelen en over u hun loflied aanheffen, moet ernstig getwijfeld worden. Zij hebben hun verborgen agenda’s. Als hoogste regeringsverantwoordelijke bent u stellig veel meer gebaat bij welgemeende kritiek en commentaren van oprechte burgers en de objectieve pers op het overheidshandelen, dan de lofzang van hypocrieten en doorgeprikte ballonnen, die zich volgaarne om de hoogste gezagsdrager heen scharen. Immers, recentelijk nog hebt u zelf de wens uitgesproken dat het volk u kritisch zal blijven volgen als regeringsleider. Staat u niet toe, dat de toekomst van jeugdigen gelijkenis vertoont met hun perspectiefloze verleden, dat door een andere deur weer wordt binnengelaten. Economische en wereldwijde ontwikkelingen noodzaken ondernemers zich steeds intensiever te bezinnen op overleven. Onze ontwikkeling naar een kennis- en netwerksamenleving gedoogt geenszins dat allerlei leeghoofden  betrokken worden bij de verdere ontwikkeling van onze maatschappij. Als regeringsleider zijn deze lieden u niet van nut voor de beleidsvorming, waarover u inmiddels vaker publiekelijk uw beklag heeft gedaan’.
Stanley Westerborg
([email protected])

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: