Kapitaalverlies door vernielingen aan bushuisjes in Para

Het districtscommissariaat heeft haast op elke strategische hoek van Para een bushuisje laten bouwen voor de gemeenschap om hen te beschermen tegen zon en regen bij het wachten op de bus. Door deze bushuisjes voor reclame te verhuren aan het bedrijfsleven kon het district op jaarbasis aardig wat geld bijverdienen. Helaas trekken sommige huurders zich nu terug, omdat schoolkinderen en andere vernielzuchtigen schade toebrengen aan de beschilderingen van de bushuisjes. Volgens districtscommissaris Jerry Miranda verliest het district hiermee een behoorlijk inkomen. Hij is niet te spreken over de vernielingen die zijn aangebracht aan de bushuisjes.
Volgens de financiële afdeling van het commissariaat kost de bouw van een bushuisje meer dan SRD 5.000. Dit bedrag moet volgens Miranda terug worden verdiend en het wordt aangewend voor de verdere verfraaiing van het district. Districtsbewoners moeten ervan doordrongen zijn dat zij met dit vandalistisch gedrag het district en zichzelf tekort doen. Miranda heeft in een meeting met schoolleiders reeds gevraagd om leerlingen hiermee te confronteren en hen te wijzen op de gevolgen. Het commissariaat geeft aan een project te zullen ontwikkelen met de jeugdparlementariërs van Para om deze mentaliteit van de jeugd om te buigen.  “Er zal hard opgetreden worden tegen mensen die vernielingen aanrichten aan openbare of overheidsbezittingen. Met de politie zijn er afspraken om degene die zich hieraan schuldig maken op te sporen”, zegt Miranda.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: