Veaps exporteert binnenkort eerste verwerkte Surinaamse groenten

De Vereniging Exporteurs Agrarische Producten Suriname (Veaps) zal in februari beginnen met de eerste proefexporten van verwerkte kouseband naar Nederland en Trinidad and Tobago. Dit deelde Veaps-voorzitter Umar Taus aan Dagblad Suriname gisteren mee.  Het gaat om panklare gewassen, in dit geval gesneden en ingevroren kouseband. Belangrijk is dat het om HACCP/Global Gap gecertificeerde groenten gaat. ‘De veiligheid van de consument is voor ons belangrijk, vandaar dat we die investering gepleegd hebben om het product te laten voldoen aan de internationaal gestelde eisen. Op de verpakking van de verwerkte kouseband zal het HACCP/Global Gap etiket prijken. Het onderscheidt zich daardoor ook van andere ingevroren niet gecertificeerde groenten.’
Taus zegt dat de Veaps zich richt op een afzetvolume van 60 ton op maandbasis voor de export als voor de lokale markt. Het product zal zowel op de internationale als lokale markt worden afgezet. Medio januari zullen de afrondende werkzaamheden worden verricht om het product export ready te maken. Na de proefzendingen in februari zal in april/mei worden gestart met de feitelijke exporten en zal het volume worden opgevoerd.  ‘Het is de bedoeling dat op langer termijn de Veaps ook zal overgaan op de export van wokgroente  (kouseband/paprika/zoete mais). Het project verkeert nu in een fase waarbij lokaal geëxperimenteerd wordt met de teelt van zoete mais’, zegt Taus. De vereniging wil het export wokproduct zoveel mogelijk Surinaams houden, vandaar dat men er liever niet voor kiest  te werken met geïmporteerde maïs. De testen met de lokale paprika zijn al goed bevonden voor het product. Ook de wokgroente zal gecertificeerd op de markt worden gebracht.
Over  de internationale standaarden zegt Taus verder dat de vereniging er naar streeft de hele productielijn te certificeren. De fabrieksprocessen waarin de groenten verwerkt worden zijn reeds volledig gecertificeerd. Thans is men bezig met de certificering van de veldprocessen, waarbij boeren getraind worden in samenwerking met het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). Taus zegt dat na kouseband ook gecertificeerde verwerkte panklare pompoen, sopropo en bladgroenten op de markt gebracht zal worden.  De Veaps zal ook op aanvraag bedrijven lokaal en in het buitenland voorzien van verwerkte groenten.  Die behoefte is ook gepeild en er blijkt een grote vraag naar te zijn. De export van verwerkte groenten is een mijlpaal in de Surinaamse agrarische sector. In de afgelopen tien jaar is het exportvolume van groenten drastisch gedropt en wel van 60 naar  35 ton per week. Taus is van mening dat er van overheidswege nog veel meer initiatieven genomen moeten worden om de agrarische sector te doen herleven.  ‘Er is vrijwel geen belangstelling meer voor de sector. Dit zal op termijn de voedselvoorziening in Suriname  in gevaar kunnen brengen.’
 

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: