Geen donaties voor feestvieren

Afgelopen 5 december 2012 heb ik gemerkt dat de meeste scholen geen Sinterklaasfeest gevierd hebben. Voor velen is het een probleem dat een zwarte man achter de Sinterklaas aanloopt. Ik heb begrip voor deze argumenten die de mensen vaak gebruiken. Ik wil niet dieper op deze materie ingaan. Wat ik wel nu aan de orde wil stellen is dat er al jaren, vooral bij de afsluiting van het jaar,  ondergeschikten  in opdracht van hun superieuren winkel in en winkel uit rondtrekken, vooral in hun ressort, om donaties te zoeken om het jaar goed af te sluiten met een feestbijeenkomst.
Einde maken aan dat gebruik
Ik haal dit aan omdat ik in de jaren 1967 tot 1970 als onderwijzer gewerkt heb in Nickerie. Vele vrienden van mij (inclusief mijn zwager) zaten in die periode bij de gewapende macht in Nickerie. Eind van het jaar werd er in Nieuw Nickerie, waar het hoofdkwartier van de politie gezeteld is,  groot feest gevierd. Bij nader onderzoek bleek dat zij feest gevierd hebben op zweet van winkeliers, ondernemers en niet te vergeten van de pelmolenaars. Ik heb mij toen mateloos geërgerd aan die mentaliteit van de politie. Een ieder heeft het recht om feest te vieren, maar doe het met jouw eigen geld. Meestal durven de mensen deze gevoelige zaken niet in de pers te brengen, maar het moet een keer gezegd worden. De mens moet zijn eigen waarde wel kennen. Hang niet de “grote bedelaar” uit aan het einde van het jaar. Geüniformeerd en met een dienstwagen trekken zij uit om donaties te zoeken. De superieuren zien slechts een deel van de “gebedelde goederen”,  terwijl een deel van de goederen bij anderen belanden (buiten het gezichtsveld van de baas). Tussen 2001-2004 had de toenmalige districtscommissaris van Nickerie de gemeenschap van Nickerie opgeroepen om geen donaties te geven om feest te vieren. Deze oproep was zeer geslaagd en de toenmalige burgervader kreeg heel veel positieve reacties van de gemeenschap.
Vertrouwen in de leiding van de politie
Ik volg de ontwikkelingen bij de gewapende macht op de voet. Ik heb alle vertrouwen in de huidige korpschef, maar ook de vorige korpschef, de heer Braam, was een man met veel gezag. De leiding van de politie (de korpschef) moet toezien dat er niet gebedeld wordt bij winkeliers, onder het mom van donaties. Het is niet goed voor het imago van de politie. In het verleden is mij ter ore gekomen dat een inspectrice bij de afdelingen Vreemdelingenzaken (Nieuwe Haven) ook zo een bedelhabitus had. Op hoogtijdagen werden Chinese restauranthouders ingeschakeld  om “lekkers” te doneren. Een ondergeschikte die moe was geworden van haar bedelmentaliteit, begon te protesteren. Als “beloning” werd deze ondergeschikte onderinspecteur van politie door een toenmalige korpschef (die ook in het systeem zat) gemuteerd naar de Keizerstraat. Het jaar is ten einde, gaat u allen lekker feestvieren, maar gaat u geen “lekkers” zoeken bij anderen om feest te vieren. Wij zijn trotse Surinamers. Wij moeten niet het stigma krijgen dat wij bedelaars zijn, terwijl Suriname op dit ogenblik in geld “zwemt”. Intussen heeft Tigri Barba-Nickerie SRD 850.000 binnengehaald.
Hardeo Ramadhin

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: