De kerstboom, de herinnering aan de wereldboom

In het leven op aarde en het verloop in tijd, zijn er drie eeuwige factoren die met elkaar verbonden zijn: de ziel, de Allerhoogste Ziel (God) en de natuur. God als Schepper creëert in de ziel een zuiver gewaar zijn  – van zijn oorspronkelijke schoonheid en originele staat. Het samenspel tussen God, ziel en materie is het eeuwige levensspel, waarin iedereen een unieke rol te spelen heeft.
Het symbool van de boom, dat uitgroeit van zaad tot een grote solide stevige boom met takken, twijgen en bladeren geeft perfect ons verhaal hier op de aardbodem weer.
Het zaad van de levensboom is God, de Allerhoogste Ziel, de enige die zich van het hele verhaal gewaar is, van het complete spel, van begin tot eind. De wortels zijn de incognito ondersteunende helpers, onzichtbaar voor het oog, maar diep verbonden met het Zaad. De geleidelijke groei tot een fris jong spruitje, dat recht omhoog schiet symboliseert het goudentijdse tijdperk, waar zuiverheid en frisheid natuurlijk zijn. De stam ontwikkelt zich verder, groei en expansie nemen toe.
Dan ontspruiten de belangrijkste takken aan de boom, verdeeldheid doet haar intrede, diversiteit en verscheidenheid gaan samen met verlies van waarheid en zuiverheid. Verschillende richtingen en stromingen ontstaan. Profeten en grondleggers van de verschillende religiën komen op hun unieke tijd en na hun rollen gespeeld te hebben ontstaan de geschriften, die dan de basis vormen voor de verschillende takken aan de levensboom. De verscheidenheid en diversiteit in religieuze filosofieën en ideologieën – ieder met zijn eigen waarden en normen, gedragscodes en omgangsvormen – voegen toe aan de schoonheid en de expansie van de boom.
Steeds weer zijn er nieuwe zielen, van oorsprong puur, die afdalen, de populatie doen toenemen en licht brengen, ook al is het maar van korte duur. Wetenschap, cultuur, politiek, fysica, technologie etc. spelen periodiek ook een bijzondere rol en leveren in hun specifiek tijdsgewricht een uitgesproken rol in het geheel.
De opgetuigde bomen, met verschillend kerstballen, sterretjes, engeltjes, strikjes en lintjes, voorzien van de nodige glitter is een symbool voor deze levende wereldboom. De sprankel van nieuwheid die verlichte zielen brengen in de duisternis op verschillende momenten en plekken, de variëteiten van versierselen als expressie van de variatie in overtuigingen, het snoepgoed als uiting van zoetheid, het met elkaar willen delen uit liefde; engeltjes die hun rol spelen als boodschappers van God.
En dan aan de top de Piek, die de Allerhoogste vertegenwoordigt, het Zaad voor de nieuwe boom.
Vredevolle kerstdagen.
Brahma Kumaris
 

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: