Suriname zet de toon bij aanpak geweld tegen vrouwen op VN Forum

Ambassadeur Henry Mac Donald heeft op donderdag 13 december als eerste spreker de toon gezet bij een tweedaagse “Stakeholders Forum”, dat door de Verenigde Naties werd georganiseerd ter voorbereiding van een speciale VN Top-vergadering volgend jaar maart, om geweld tegen vrouwen wereldwijd te elimineren.
Mac Donald stelde als voorzitter van de Derde Commissie resoluut vast dat geweld tegen vrouwen een mensenrechtenschending is en als zodanig rechtstreeks door de wet moet worden aangepakt. 7 op 10 vrouwen ervaren wereldwijd op een bepaald moment in hun leven fysiek of seksueel geweld, maar liefst 1 op de 4 tijdens hun zwangerschap. Verder wordt 50% van seksueel geweld gepleegd tegen meisjes jonger dan 16 jaren en meer dan 600 miljoen vrouwen wonen nog steeds in landen waar huiselijk geweld niet bij wet is verboden.
Er werd en dringende oproep gedaan aan alle VN-lidstaten om geweld tegen vrouwen serieus aan te pakken en ervoor te zorgen dat op de eerste plaats deze vorm van criminaliteit overal wettelijk strafbaar wordt gesteld. Verder werd voorgesteld om de ‘mindset’ en het bewustzijn bij mannen en vrouwen inzake deze aangelegenheid te vergroten. De attitudeverandering dient van jongs af te geschieden. Kinderen (jongens en meisjes) dienen in een vroeg stadium te worden onderwezen over vrouwenrechten in het algemeen en geweld tegen vrouwen in het bijzonder.
De voorzitter van de VN Derde commissie bleef ook stilstaan bij de rol die mannen moeten spelen, teneinde deze ernstige en systematische vorm van criminaliteit tegen vrouwen wereldwijd definitief een halt toe te roepen.
Desgevraagd zegt Mac Donald dat hij voornamelijk van plan is om internationaal en nationaal te wijzen op de rol die mannen moeten spelen bij het oplossen van dit vraagstuk middels het principe van “Man to Man Talk” aan te pakken. “Als mannen het probleem zijn, dienen zij uiteindelijk ook onderdeel van de oplossing zijn.”
Ambassadeur Mac Donald hield de vergadering tenslotte voor om internationaal bekende popartiesten (vrouwen en mannen) te betrekken bij de toekomstige campagnes om geweld tegen vrouwen wereldwijd aan te pakken.
 

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: