Aankoop ambassadegebouwen en subsidies domineren suppletoire begrotingen

De aankoop van ambassadegebouwen en het verstrekken van subsidies domineren de suppletoire begrotingen van 7 ministeries die Dagblad Suriname onder ogen heeft gekregen. De aanvullende begrotingen van Buitenlandse Zaken (Buza), Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Transport, Communicatie en Toerisme (TCT), Handel en Industrie (HI), Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu (ATM), Onderwijs en Volksontwikkeling (Minov) en Regionale Ontwikkeling (RO) kost de staat SRD 69 miljoen. Het grootste deel gaat naar Buza, waar de post van ‘Aankoop gebouwen’ gestegen is van SRD 2 miljoen naar SRD 26,8 miljoen. Een aanvulling van ruim SRD 25 miljoen. Ook de materiele kosten van Buza zijn gestegen van SRD 22,7 naar 36,5 miljoen, bijna SRD 9 miljoen. Het ministerie van Winston Lackin alleen slokt SRD 35 miljoen van de suppletoire begrotingen op, dat is ruim US$ 10 miljoen.
Een andere post die heel erg veel aangevuld is, is die van de subsidies. Het lijkt erop dat de regering niet van plan was om bepaalde sectoren te subsidiëren, maar door druk vanuit de samenleving toch nog subsidie zal verstrekken. Zo is bij het ministerie van LVV de post ‘Stimulering landbouwsector’ toegenomen met SRD 3 miljoen; van 263.000 naar 3.263.000. Het bedrag van SRD 3 miljoen zal zoals LVV-minister Hendrik Setrowidjojo dat al zei, besteed worden voor de zogenaamde incentives aan de rijstboeren. Heel Nickerie keek al ruim een jaar uit naar deze incentives, beloofd door coördinator Rijstorgaan Badrisein Sital. Wel zal de subsidie per geproduceerde baal padie zijn en niet per ingezaaide hectare areaal zoals Sital dat had beloofd.
Het ministerie van TCT komt ook met een zware subsidiëring van de vliegdiensten naar het binnenland en bus en boot-vergunninghouders. Dacht TCT in eerste instantie de binnenlandse vliegdiensten te helpen met SRD 1,15 miljoen, minister Falisie Pinas komt deze nu tegemoet met SRD 3,55 miljoen. Ook de subsidie aan bus- en bootvergunninghouders is drastisch toegenomen, van SRD 5 miljoen naar ruim SRD 20 miljoen.
Naast deze 7 ministeries had het kabinet van de president via het ministerie van Binnenlandse Zaken een aanvullende begroting van SRD 71 miljoen al laten goedkeuren. De onderbouwing van de 71 miljoen was de toenemende onvoorziene activiteiten, behorende bij de taken die formeel zijn toebedeeld aan de organisatie- en ondersteunende eenheden van het kabinet.
Naast de toename van een aantal posten, zijn ook bepaalde posten verminderd. Zo dacht Buza SRD 14.000 te besteden aan het publiceren van verdragen, in de aanvullende begroting brengt men dit terug naar 0. Dus er zullen geen verdragen gepubliceerd worden in 2013. Ook de posten ‘Hervormingen binnen de publieke sector’, de ‘Gezondheidszorg’ en de ‘Democratische rechtsstaat’ van ATM zijn  teruggebracht van in totaal SRD 123.000 naar 0. Milieubescherming en rehabilitatie bij ATM is ingekort met SRD 1,2 miljoen.

Ministerie Kostensoort/ Beleidsmaatregel

Begroting 2012 (x1000SRD)

Nieuwe Raming 2012 (x1000SRD)

BUZA Materiele kosten

22,700

36,500

  Bilaterale betrekkingen

883

1,633

  Publicatie van verdragen

14

0

  Aankoop van panden t.b.v. diverse buitenlandse vertegenwoordigingen

2,000

26,882

ATM Personeelskosten

14,066

14,951

  Stichting Arbeidsmobilisatie en ontwikkeling

2,000

2,675

  Hervorming Publieke Sector

53

0

  Armoede bestrijding/Onderwijs en Volksontwikkeling/Verbetering Sociale Bescherming

2,141

1,985

  Democratische rechtstaat, rechtshandhaving, rechtsbescherming en veiligheid

30

0

  Gezondheidszorg

40

0

  Milieu bescherming en milieurehabilitatie

3,481

2,200

HI Personeelskosten

13,312

12,512

  Materiële Kosten

1,200

2,000

  Aanpassing/redigering wetgeving i/h kader van multilaterale overeenkomsten (WTO, Caricom, FTAA, ACP-EU) en bilaterale overeenkomsten

20

0

  Opzet en  functionering Mededingings Autoriteiten

168

188

LVV Landaanwinning en Ontginning

171

1,271

  Institutionele Vormgeving

10,930

6,947

  Reactivering waterschappen

2,520

990

  Kennis

210

60

  Landbouwtelling

116

50

  Visserij

2,534

2,629

  Stimulering Landbouwsector

263

3,263

  Bouwwerkzaamheden

1,160

2,004

  Landbouwinfrastructuur en exportpromotion

26,000

28,275

MINOV Materiele kosten

69,000

74,000

  Bijzonder Lager Onderwijs

72,812

77,000

  Bijdrage aan huishoudens

2,684

4,395

RO Personeelskosten

99,500

91,097

  Materiele kosten

5,100

6,825

  Aanschaffingen

970

2,389

  Onderhoud wegen, irrigatie en kunstwerken

4,000

8,000

  Districtsbestuur Commewijne

1,250

1,750

  Districtsbestuur Paramaribo Z – W

1,000

1,250

  Dorpsontwikkeling

1,200

1,600

  Grondenrechten en Traditioneel Gezag

2,000

1,492

  Districtsbestuur Sipaliwini

4,000

4,612

TCT Vliegdiensten binnenland

1,151

3,554

  Subsidie bus- en bootvergunninghouders

5,023

19,998

   

  Totaal

375,702

444,977

  Totaal nog op te brengen voor de begroting 2012

 

69,275

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: