De Verrekijker……… Wilfred H. Molly Primitief en respectloos!

“Ik vraag u om van het land te houden.” Deze onnodige vraag is blijkbaar niet gericht aan de bemensing van de units van het kabinet van de president. Neen, slechts aan de armen, de verpauperden! Het belangwekkendste, zij het schokkendste aspect van de jongste handeling van het kabinet van de president is niet zozeer het gebrek inzake de fout aan elementaire genegenheden en gevoelens van eerbied en respect voor ons hoogste college van staat alleen, maar ook het primitief handelen anno 2012. Een A-4-velletje verzenden aan het genoemde orgaan behoort tot één van de regelmatig afkeurende handelingen die door de regering Bouterse gepleegd wordt  waarop wij en de vrije, onafhankelijke pers blijven wijzen en hameren. In stede van correcties te plegen, schijnt het slechte gedrag van het kabinet met de dag erger te worden. In deze onderhavig veel besproken kwestie is tevens het vaak negeren van het parlement door het kabinet van de president weer eens, en wel in het openbaar in het parlement gebleken. Men durft nl. tijdens de begrotingsbehandeling te doen weten dat de regering bewust achteraf – zonder  zoals de regels van de comptabiliteitswet het voorschrijven – toestemming te vragen aan het parlement. Anders gezegd: het parlement blijft in de ogen van de persoon Bouterse een poppenkast, vandaar deze behandeling. Maar neks no fout. De slechte ervaring met deze leidinggevende persoon – ook in zijn vorige functie als bevelhebber – is dat hij nooit verantwoording wil afleggen voor zijn (wan)daden.
Het perfect uitgevoerde één tweetje bij deze, tussen de voorzitter van het parlement en de waarnemend fractieleider van de coalitie, het lid Misiekaba, is niet een ieder opgevallen. Zelfs medespelers van de coalitie hebben de geboden subtiele scoringskans niet kunnen merken, het nuchtere lid Asabina wel! Als Misiekaba zonder de voorzitter – zoals doorgaans het geval is – weer eens op het matje geroepen wordt, zullen wij aan de veranderde houding van het lid Misiekaba in de naaste toekomst wel merken. Tot nu toe gedraagt hij zich stoer. Maar zo te zien is hij “baas”,  aangeslagen door het ruiterlijk bekennen van de één-nul (1-0) score van het lid Asabina. Of is “baas” weer bezig met zijn bekende intriges? Je weet het nooit goed genoeg bij deze onvolledig opgeleide ex-sportinstructeur van het Nationaal Leger.
Het “A-4-velletje gebeuren” in het parlement heeft naast de twee eerder genoemde primitief gedemonstreerde gevallen ook nog de vermoedelijk verkwistende wijze van zaken doen op het kabinet van de president onbewust aan het licht gebracht. Wat een verspilling van de door het volk opgebrachte ( schaarse) belastinggelden. Vandaar dat de beloofde corruptiewet maar niet van de grond kan komen. En dan te bedenken dat op de president van de Centrale Bank na, de meest bestbetaalde lui op het kabinet van de president zitten, waar waarschijnlijk het bekende natte vingerwerk wordt verricht. De verzamelplaats waar de zgn. knapkoppen van de leiding van het land gehuisvest zijn. Ja, u hebt het goed begrepen, de ex-president en politicoloog bestuurskundige, de ontloper van de onoplettende penitentiaire ambtenaren, de socioloog, het wonderkind, de beste Surinaamse econoom, alsook de overige uit het elite gezelschap van de (integere?) beleidsmakers.
Strikt genomen moeten deze afkeurende handelingen vanuit het kabinet van de president gezien worden als Bouterse’s geliefde uitspraak: “neks no fout”. Als met dit soort handelingen de grote en verheven doelen bedoeld worden, die de nieuwe leider in het begin van zijn politieke loopbaan had gesteld, dan vermoeden wij dat het einde van die denkbeelden niet makkelijk zal zijn. Als de leider in staat is het volk – als president nota bene – te vragen om van het land te houden, terwijl juist hij en zijn kabinet door hun handelingen in de praktijk duidelijk tonen niet van het land maar van de belastinggelden te houden dan is hij in feite bezig het volk knollen voor citroenen te verkopen. Hij en de zijnen houden dan beslist niet van het land, maar van de mammon, het geld van de Staat vooral. Met de liefde voor het land en een lege maag zal het volk verpauperen en het staatshoofd en zijn kabinet samen genieten van alle geneugten die het land te bieden heeft.  Inderdaad, wie het kruis heeft zegent zichzelf. Inmiddels moet ontmoediging en teleurstelling blijkbaar overhand onder de misbedeelden hebben gekregen met alle gevolgen van dien.
Met zijn toespraak bij de onthulling van het borstbeeld van één van onze grote leiders tevens overleden leider van de VHP –  in ons rijstdistrict Nickerie – heeft het staatshoofd zich van zijn beste zijde laten kennen. Zijn wel gekozen woorden hebben verassend diepe indruk gemaakt op de aanwezigen. Hij heeft daarbij afwijkend onthullend laten doorschemeren dat de belangrijke momenten, die hij met deze grote zoon van het land heeft gehad, niet aan hem voorbij zijn gegaan.
In de samenleving bestaat echter het sterke vermoeden dat ons staatshoofd op slinkse wijze probeert te vrijen met de VHP. Het is onder de politici bekend dat de samenwerking met de twee groepen die volgens onze president geen ontwikkelingsvisie hebben op losse schroeven staat. VHP let dus op uw zaak zeggen weer anderen uit het politiek leven van de standvastige politieke partij de VHP en haar jarenlange partners in de NF-gelederen.

error: Kopiëren mag niet!