Waarom vegetarisch eten?

Op initiatief van mevr. Lorraine Vreden vindt op zaterdag 1 december a.s. een ‘Vegetarian Food Festival’ plaats bij het Kennedy Internaat aan de Gemenelandsweg waaraan ook de BrahmaKumaris zullen deelnemen. Omdat één van de basisprincipes van de Brahma Kumaris vegetarisch eten is, kan zij het niet nalaten onderstaand artikel met u te delen.
 Spiritualiteit en Voedsel
Als we kijken naar alles wat met eten te maken heeft, dan is behalve de voedingswaarde ook de plek waar het gekocht is, hoe het bereid en opgediend wordt, met wie je samen eet en de plaats waar het genuttigd wordt van belang voor hoeveel je ervan zal kunnen genieten. Al deze elementen voegen ook een diepere spirituele dimensie toe aan het geheel. Immers, voedsel dat zorgvuldig geselecteerd is, klaargemaakt is met liefde, dankbaar geaccepteerd wordt en met zuivere gevoelens genuttigd wordt, dient niet alleen als voeding voor het lichaam maar sterkt ook de ziel. Het diepere onderliggende meest belangrijke ingrediënt is namelijk het bewustzijn. Als het bewustzijn schoon is, gevuld met liefde en onthechting dan wordt het voedsel gezuiverd en dit zuivert ook het lichaam. Als resultaat hiervan wordt de mind gezuiverd en zullen er geen verlangens en hebzucht – door de zintuigen aangestuurd – de overhand nemen.
Kwaliteit en kwantiteit
Iemand die een spirituele levensstijl volgt, zal aandacht besteden aan wat hij eet. Vlees, vis, kip, eieren en daarvan afgeleide producten zoals gelatine en renet; alcohol, tabak, verslavende drugs en ook grote hoeveelheden thee en koffie zullen vermeden worden. Velen zullen zich ook onthouden van uien, knoflook en pittige kruiden die stimulerend werken op de endocriene organen en dus de  emoties opjagen. De basisprincipes voor een vegetarisch spiritueel dieet zijn: andere levende wezens geen leed aandoen en de fysiologische systemen niet overdadig te prikkelen.
Het soort  en de hoeveelheid voedsel beïnvloeden de staat van onze mind. Voedsel dat verkregen is door het slachten van dieren, draagt een karmische schuld met zich mee, wat een subtiele last voor de ziel betekent. Stimulerend voedsel en dranken hebben ook een vergiftigende werking die geleidelijk aan tot andere ontregelingen kunnen leiden (bijvoorbeeld kanker, afzetting in de vaatwand, galstenen, diabetes etc.) Voedsel dat wordt genuttigd in een staat van spanning, boosheid, depressie of angst zal die vibratie met zich meedragen en de vertering negatief beïnvloeden. Hormonen die vrijkomen door die vibraties creëren op hun beurt weer negatieve vibraties en de vicieuze cirkel is rond.
Voedselbereiding in een onthechtte en liefdevolle meditatieve staat
Wanneer degene die kookt vrij is van verlangens en uit liefde voor zichzelf, de familie, vrienden of voor God het voedsel bereid, dan zal de subtiele kracht toegevoegd aan het voedsel de ziel en het lichaam van degenen die het nuttigen, sterken. Zuivere vibraties geven op spiritueel niveau ondersteuning.  Belangrijk is vanuit een spirituele invalshoek om voedsel in dankbaarheid te accepteren en niet nadrukkelijk te weigeren tenzij uit strikt medische overwegingen. Macrobiotiek en organisch geteeld voedsel worden steeds meer populair, maar gebruik daarvan houdt niet per se spiritualiteit in. Of een dieet nu goed is voor de gezondheid, het milieu en het gewaarzijn, bij te groot fanatisme en stress zal het beoogde positieve resultaat jammer genoeg uitblijven.
Samen delen
Een dieper, niet mis te verstaan aspect, is het delen van voedsel met anderen. Door dit te doen raken we de gehechtheid aan eten en aan het lichaam kwijt en kunnen we hebzucht oftewel gierigheid overwinnen. Samen eten brengt mensen dichter bij elkaar en harmonie en eenheid in familie en vriendenkring worden gestimuleerd. Moeders kennen de kracht van eten en weten hoe ze hun kinderen rustig en coöperatief kunnen maken door ze met liefde, vrede en zuiverheid te voeden.
Raja Yogis maken voedsel klaar in Gods herinnering en bieden het Hem aan voordat het gegeten wordt. Het voedsel dat dan verdeeld wordt, werkt versterkend en dient tot zegening in ons leven.
BRAHMA KUMARIS

error: Kopiëren mag niet!