Politici gaan te ver met minderjarige

Personen gelieerd aan de coalitie zijn te ver gegaan om een minderjarige dame publiekelijk te verwijten dat ze moedwillig, dus bewust van alle consequenties, meewerkt om middels een dreigbrief zogenaamd de regering en de president te kijk te zetten voor de internationale gemeenschap. Men moet met de minderjarige leeftijd van de voorzitter van ‘Jongeren tegen Amnestie’ rekening houden. Al zou het zo zijn dat ze moedwillig meewerkt en alles gefingeerd is, dan nog moeten geschoolde politici het nalaten om de minderjarige zo te bespreken en haar op een bepaalde wijze af te schilderen. Bij strafbaar handelen van de minderjarige moet op gepaste wijze daarmee worden omgegaan. De jongedame moet nog altijd elke dag naar school en zich vrijelijk kunnen bewegen en bovenal veilig kunnen voelen op school, op straat en in een particuliere lijnbus. Dezelfde politici die hun mond vol hebben van verjonging en rechten van kinderen/jeugdigen, nemen nu het voortouw om deze rechten te vertrappen. Jongeren kunnen in hun acties misbruikt worden door ouderen. Die fouten die deze kinderen/jongeren eventueel maken onder aanvoering van doorwinterde volwassenen, moet aan de deze kinderen/jongeren vergeven worden. Het is een onderdeel van hun ontwikkeling als individu. De kinderen die zich hebben laten pakken, als we dus afgaan van de verklaring van de dreigbrief met kogel volgens personen gelieerd aan de coalitie, hebben ook recht op bescherming. Door te zeggen dat ze moedwillig meewerkt, stellen we een minderjarige bloot aan fysiek geweld of pesterijen van fanatieke aanhangers die er zijn in de politiek. Dan gaat het om fanatieke aanhangers die denken in termen van ‘vijanden’, ‘a-nationalisten’ en ‘landverraders’. Deze termen vallen in een bepaalde politieke hoek meer dan in het andere uiterste. Het is jammer te mogen constateren dat ervaren politici het risico hebben genomen de minderjarige voorzitter van de Jongeren tegen Amnestie bloot te stellen aan mogelijke acties tegen haar gericht.
In de media is beweerd dat de intrekking van de klacht die door een jongedame c.q. haar ouders zouden zijn gedaan naar aanleiding van een in de brievenbus ontvangen dreigbrief met een kogel, een aanwijzing is dat de aangifte vals was. In de media zijn ook berichten gelanceerd die erop duiden dat met name de coalitie de schuld niet alleen in de schoenen van de oppositie schuift, maar ook in die van de minderjarige jongedame. Er is gezegd dat de jongedame ‘moedwillig’ meewerkt aan het creëren van een situatie, terwijl buitenlandse gasten hier in groten getale aanwezig zijn. Aan de ene kant wordt dus met name door delen van een coalitie gezegd dat er een grondig onderzoek moet komen. Aan de andere kant is men zeker wat de uitkomst van het onderzoek moet zijn, dus dat de oppositie erachter zit. Men weet inmiddels ook zeker dat de jongedame moedwillig meewerkt aan de situatie. Als politici uit de coalitie zo weker weten dat de oppositie een samenzwering met het meisje is aangegaan, moet men met de indicaties komen. Als men zegt dat de jongedame van ‘Jongeren tegen Amnestie’ moedwillig, dus opzettelijk, meewerkt, dan komt dat erop neer dat zowel personen uit de oppositie, als de jongedame zelf strafbaar bezig zijn de politie op een verkeerd spoor te zetten en een strafbaar feit te fingeren. Maar dan raken wij weer in de war wanneer de indruk ontstaat dat coalitie gelieerde personen liever hebben dat de aanklacht wordt ingetrokken. Het onderzoek zou toch strafbare personen aan de andere kant opleveren? Wat is er eigenlijk met de dreigbrief aan de hand? Tot nu toe is bekend dat beweerd is dat de voorzitter van Jongere tegen Amnestie bezig was een activiteit te ontplooien, waarbij handtekeningen tegen de Amnestiewet zouden worden verzameld. Op gegeven moment zou een groep tegenstanders vreedzaam in een stoet lopen naar het KKF-terrein waar ACP en EU- vertegenwoordigers zich ophouden in verband met internationale conferenties. Hierover was er al kritiek. Daarna werd door de jongedame gemeld dat een dreigbrief met een kogel vorige week werd bezorgd in de brievenbus van de voorzitter van ‘Jongeren tegen Amnestie’. Nu is bekend dat die brief met een kogel van allerlei kanten kan komen. Theoretisch genomen kunnen zowel oppositie als coalitie zogenaamd ‘politiek profijt’ daaraan hebben: de coalitie als de jongedame zich laat afschrikken en haar acties staakt, hetgeen gebeurd is, maar ook de oppositie als de coalitie verdacht wordt erachter te zitten en burgerrechten te vertrappen, welke insinuaties evenmin zijn uitgebleven. Maar evengoed kan de brief een ‘prank’ zijn van iemand die doorgaans anoniem is, maar nu een handeling van hem breed uitgemeten ziet in de media. Van wie de dreigbrief ook mag komen, het heeft de rust in de samenleving enigszins aangetast. Als het is om de regering zwart te maken, dan is het een gewaarwording om te constateren dat krachten tegen de regering middelen niet schuwen die onredelijk en zelfs strafbaar zijn. Als het is om de jongedame te intimideren, dan is het ook een jammerlijke gewaarwording om te constateren dat krachten die sympathiseren met de regering illegale middelen niet schuwen om kritiek de mond te snoeren. In ieder geval zijn er elementen die niet schuwen om ver te gaan in het behartigen van bepaalde belangen die een link hebben met de politiek. Is het bevorderlijk voor de rechtstaat en de democratie dat toegestaan wordt dat een aangifte die valselijk is ingediend om anderen zwart te maken, wordt ingetrokken? Is het bevorderlijk voor de rechtstaat en de democratie om toe te staan dat een aangifte wordt ingetrokken uit angst voor rancune en uit vrees dat de politie de zaak niet serieus zal aanpakken? Is het überhaupt mogelijk dat de aangifte inzake een ambtshalve vervolgbaar delict wordt ingetrokken? Is de aangifte dan niet slechts een middel om feiten en omstandigheden te vergaren voor het politioneel/gerechtelijk onderzoek? Is de aangifte niet een middel om de politie te helpen bij het aanpakken van een strafbaar feit. Er zou in verband met de intrekking van de aangifte een verklaring door de vader van de jongedame zijn getekend bij de politie. De politie vond het gisteren nodig om overleg te voeren met de procureur-generaal over de kwestie van de dreigbrief. Gelukkig wordt vernomen dat ondanks de intrekking het politioneel onderzoek wordt voortgezet.

error: Kopiëren mag niet!