Bio-energie met hout volledig analyseren

Het verwekken van bio-energie uit hout is alleen duurzaam als er ook bomen worden bijgeplant. Een houtverwerkingsbedrijf heeft het bericht gelanceerd dat houtafval uit de houtverwerkingsindustrie gebruikt zal worden om bio-energie op te wekken en eventueel zelfs te exporteren. Daarvoor zal een bio-energiecentrale worden opgezet in West-Suriname. Het doel is om het aanbod aan groene duurzame energie te vergroten. Het houtbedrijf heeft in ons regenwoud 403.750 hectare aan concessiegebied. Bedrijven die al ervaring hebben met het opwekken van bio-energie delen in het belang van moeder aarde hun ervaring met de hele wereld. Zo wordt aanbevolen om tijdens de ontwikkeling van een dergelijk project tijd en geld te besteden aan o.a. het laten afsluiten van lange termijn contracten door een expert, voor de verkoop van elektriciteit en de inkoop van biomassa. Nu wordt bericht dat daags terug het bedrijf in Hong Kong met verschillende leveranciers en aannemers overeenkomsten getekend heeft voor het opzetten van de bio-energiecentrale. We hopen dat het niet alleen gaat om het technologisch verantwoord bouwen van de centrale, maar dat er ook dwingende afspraken in de pijplijn zijn voor de verkoop van de opgewekte energie. Het gaat om de tarieven, een gegarandeerde afzet en een verzekerde continuïteit van het bedrijfsproces. Afvalhout dat van dit houtverwerkingsbedrijf afkomstig is, zal gebruikt worden in de bio-energiecentrale. De vraag is of dit bedrijf zelf genoeg houtafval zal kunnen aanleveren om de centrale draaiende te houden. Of gaat het om een kleine centrale met een paar houtverbrandingsinstallaties die in Europa (Duitsland) worden gemaakt. Deze machines zijn te koop en kunnen van 15 tot 1.000 KW aan stroom opwekken. Het bedrijf moet een omzet hebben van 350.000 kubieke meter hout tot 140.000 kubieke meter gezaagd hout, kennelijk op jaar- of kwartaalbasis. Dat is dus een afval van 210.000 kubieke meter aan afvalhout. De verhouding gezaagd hout en afvalhout is 2:3: 40 % van het geoogste hout blijft over na verwerking, 60% is dan afval. Dit deel is dan voor de energieopwekking.  Het is nog onduidelijk hoeveel energie de centrale zal genereren voor  het EBS-net. Wel wordt aangegeven dat het bedrijf de opgewekte energie zelf zal afnemen en daardoor circa 2 miljoen Amerikaanse dollar per jaar aan brandstof besparen. Deze centrale zal in staat zijn om 5 ton (5.000 kg) houtafval in achttien ton stroom per uur omzetten. 210 kubieke meter verse houtafval komt bij benadering neer op 189 miljoen kg. hout.
Het nationaal verkopen van energie kunnen wij ons voorstellen, maar het internationaal afzetten van stroom, dus geen biodiesel of biobrandstof, kunnen wij ons niet direct voorstellen, tenzij er grensoverschrijdende transmissielijnen in de maak zijn. Nu begrijpen wij dat het bio-energieproject een gevolg is van de uitbreidingsplannen van het houtontginningsbedrijf. Gezegd wordt dat om te komen tot volledige FSC-certificering voor alle concessies in het immens grote concessiegebied, het vereist is dat het houtafval omgezet wordt in groene energie. FSC staat voor ‘Forest Stewardship Councul’. De Forest Stewardship Council (FSC) is een internationale organisatie die zich inzet voor verantwoord bosbeheer wereldwijd. FSC spreekt van verantwoord bosbeheer wanneer op evenwichtige wijze rekening wordt gehouden met de sociale, ecologische en economische aspecten die bij bosbeheer horen. FSC-certificering betekent dat een zogenaamde derde partij (certificeerder) vaststelt of door een bedrijf voldaan wordt aan een aantal vereisten (voor goed bosbeheer) die in FSC-standaards zijn vastgelegd. Wanneer dat het geval is wordt aan een bedrijf een FSC-certificaat overhandigd. Binnen het FSC-systeem bestaan twee vormen van certificering. Ten eerste is er de ‘Certificering van bosbeheer’ om te garanderen dat het bosbeheer voldoet aan de op de FSC-principes en criteria gebaseerde standaard voor goed bosbeheer en dus aan hoge eisen voldoet met betrekking tot economie, ecologie en sociale aspecten. Ten tweede is er ‘Certificering van de ‘Chain of Custody’’, waarmee het hout of houtproduct gevolgd wordt door alle stadia van verwerking en distributie. Dit geeft de (eind)gebruiker zekerheid dat de grondstof voor een product daadwerkelijk afkomstig is uit goed beheerde bossen; certificering vindt plaats op bedrijfsniveau. Het bedrijf met de bio-energiecentrale geeft aan dat de energiekosten omlaag zullen gaan. Er zal minder brandstof gebruikt worden, terwijl er ook milieuvriendelijke groene energie gebruikt zal worden. Er moet echter niet uit het oog worden verloren dat aan de andere kant van de energiecentrale staat meer houtkap. Bio-energie is op zichzelf niet duurzaam. Het is pas duurzaam als de voorraad biomassa niet afneemt, dus als er in plaats van gekapt bos weer bomen worden geplant. Als er hout wordt verstookt, moet ervoor gezorgd worden dat er minstens evenveel hout bijgroeit (o.a. door bijplanten) als dat voor energietoepassingen wordt gebruikt. De toepassing van natuurlijke grondstoffen zoals hout dient zorgvuldig bekeken te worden; materiaalcascadering is dan een goede manier op dat op te vangen. Dit betekent dat je materiaal net zo lang hergebruikt totdat het nergens geschikt meer voor is. Nu is ons geval niet duidelijk of het bedrijf ook bomen gaat planten, evenveel als de onderneming gaat kappen. De regering moet ervoor zorgen dat alle grote houtkapbedrijven die bijna honderden hectare concessiegebied hebben, ook evenveel bomen bijplanten. Het is belangrijk dat bij de FSC-certificering ook erop gelet wordt dat bomen worden bijgeplant.
 
 
 

error: Kopiëren mag niet!