DNA bezorgd over toename huiselijk geweld

Verschillende DNA-leden uitten gisteren hun bezorgdheid over de toename van huiselijk geweld, vooral de toename van geweld tegen vrouwen. Met name het DNA-lid Ruth Wijdenbosch haalde dit onderwerp tijdens haar betoog aan. ‘De vrouw is niet meer veilig in de samenleving’, vindt Wijdenbosch. Zij haalde de recente gevallen aan waarbij vrouwen zijn vermoord of slachtoffer zijn geworden van huiselijk geweld. Ze kreeg meteen ondersteuning van de DNA-leden Radjkoemar Randjietsingh, Jenny Warsodikromo, Diana Pokie en Melvin Bouva. Randjietsingh merkte op dat het probleem serieus is. Het DNA-lid Warsodikromo vindt dat er beter gecommuniceerd moet worden tussen partners ten tijde van problemen. Bouva vindt dat de politie bij gevallen van huiselijk geweld vooral een sociale rol moet gaan vervullen en minder een politionele. Volgens Bouva hebben de verschillende gevallen van huiselijk geweld, levensberoving en laster een vast patroon. Hij haalde het geval van Saramacca aan waarbij een man met drie kinderen de rivier in reed. Ook de moord op een vrouw die pas uit een relatie kwam bij Nils Printing & Design haalde de parlementariër aan. Hij meent dat de politie gebruik moet maken van de wetgeving voor huiselijk geweld en belaging om de slachtoffers te helpen.
Bouva is van mening dat de politie klachten serieus moet aanpakken. Tevens moeten de gezinnen goed begeleid worden. Volgens Pokie hebben de meeste mannen in Suriname een probleem. ‘Mannen moeten begrijpen dat wij geen bezit van hun zijn. Ik denk dat de meeste mannen in Suriname begeleiding nodig hebben’, zei ze in een interruptie. Haar statement ontlokte een massale reactie van de mannelijke DNA-leden dat ze niet helemaal mee konden gaan met haar standpunt. Volgens Pokie moet de communicatie tussen partners goed gaan. ‘Wij vrouwen zijn geen bezit van mannen, noch zijn wij slaven. Een man moet praten en niet slaan’, gaf ze aan. Pokie vindt dat elk probleem door middel van communicatie kan worden opgelost. De DNA-leden waren het unaniem met elkaar eens dat er een uitgebreid onderzoek moet komen naar de gevallen van huiselijk geweld en probleemgevallen beter begeleid moeten worden.

error: Kopiëren mag niet!