Vernieuwing beroepsonderwijs van groot belang voor Surinaamse economie

Afgelopen zaterdag kwam minister Shirley Sitaldin van Onderwijs en  Volksontwikkeling tot een uitbreiding van de afspraken met Edu’Actief over de levering van moderne leermiddelen en een train-de-trainersprogramma  voor het beroepsonderwijs in de dienstverlenende studierichtingen. Het eerste train-de trainersprogramma vindt deze week plaats bij Courtyard Marriott in Paramaribo. De deelnemers aan dit programma ontvangen hiervoor een certificaat. Sitaldin: ‘We geven het beroepsonderwijs vanaf nu de aandacht die het verdient. Onze economie heeft goed geschoolde mensen nodig om te groeien en te kunnen concurreren met de ons omringende landen. Daarom betrekken we heel bewust ook het bedrijfsleven bij de vernieuwing van ons beroepsonderwijs.’
Gezamenlijke verantwoordelijkheid
Vertegenwoordigers van Minov en scholen buigen zich de komende week gezamenlijk over de kerndoelen waaraan het lager beroepsonderwijs moet voldoen om geschikte beroepsbeoefenaren af te leveren.  Ook wordt gekeken naar de aansluiting van het lager beroepsonderwijs op het middelbaar beroepsonderwijs. De doorlopende leerlijnen zullen helder in kaart worden gebracht. De eerste verantwoordelijkheid ligt bij het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling. Daarnaast wordt ook een appel gedaan op bedrijven en instellingen om input te leveren zodat scholen het curriculum kunnen afstemmen in overleg met het beroepenveld. ‘Scholen en bedrijfsleven krijgen straks een gezamenlijke verantwoordelijkheid’, aldus Sitaldin. ‘Op school leren de leerlingen de theorie en de basisvaardigheden. In de praktijk doen ze vervolgens hun eerste ervaring op en bouwen ze hun vaardigheden uit. Het bedrijfsleven stelt praktijkopleiders aan die de leerlingen zullen gaan begeleiden tijdens hun praktijkstages. Ik nodig het beroepenveld uit de scholen te helpen bij de inrichting van hun praktijklokalen. Samen bouwen we daarmee aan goed beroepsonderwijs.’
Nascholing
Docenten zullen in verschillende sessies door Edu’Actief worden geschoold op didactisch en pedagogisch gebied om het maximale uit nieuwe leermiddelen te kunnen halen. Sitaldin: ‘Wij willen zoveel mogelijk onderwijs bieden aan alle leerlingen zodat zij straks een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van ons land. Maar meer zullen zij in staat zijn om voor zichzelf te zorgen. De onderwijsvernieuwing op LBO- niveau zal met zijn vijf sectoren in de dienstenverlening zeker een aanwinst zijn voor vele leerlingen. Deze onderwijsvernieuwing met naast de dienstverlenende sector ook  de technische richtingen, zal het aantal vroegtijdige schoolverlaters moeten terugdringen.
Nieuwe structuur
De structuur van het lager beroepsonderwijs in de dienstverlenende studierichtingen wordt vereenvoudigd. Er komen vijf studierichtingen: Handel en Administratie, Zorg en Welzijn, Mode en Commercie, Horeca en Toerisme en Facilitaire Dienstverlening. De opleidingsprogramma’s worden verdeeld over drie niveaus, te weten LBO , LBO B en LBO C.

error: Kopiëren mag niet!