Ravaksur adviseert 10% salarisverhoging ambtenaren

De vakbewegingspoot in het Tripartiet Overleg (TO), Ravaksur, heeft de regering geadviseerd de ambtenaren een salariscorrectie van 10% te geven. Het bedrijfsleven, dat in het TO vertegenwoordigd wordt door de Asfa en KKF, zijn echter voorstander van een salarisaanpassing van slechts 3%. Ravaksur-voorzitter Robby Berenstein zegt aan Dagblad Suriname dat 3% totaal onacceptabel is voor de vakbeweging. ‘De werkers zijn buiten hun schuld om in koopkracht achteruit gegaan en moeten daarom gecompenseerd worden. Er is gekozen voor 10% omdat dit percentage dichtbij het jaarinflatiecijfer ligt en tegelijkertijd een veilig vertrekpunt voor loonaanpassing is om monetaire excessen te voorkomen.’
‘Met een jaarinflatie van 18% in 2011 kun je onmogelijk de werkers compenseren met maar 3%’, maakt de Ravaksur-topper duidelijk. Berenstein benadrukt dat het slechts om een advies gaat. De regering is vrij om het advies over te nemen. Over de werkers in de private sector zegt Berenstein dat de loonakkoorden reeds voorzien in de correctie van de salarissen. ‘Dan gaat het sec om bedrijven waar vakbonden opereren.’ De vakbondstopper vindt het jammer dat de regering en de  overheidsvakbonden nog geen overeenstemming hebben bereikt voor de loonaanpassing. ‘Als men niet tot consensus kan komen, zal de regering uiteindelijk voor de consequenties moeten instaan’, zegt  Berenstein.
 

error: Kopiëren mag niet!