Centrale Bank van Suriname maakt aanvang met publicatie halfjaarlijks economisch rapport

In het kader van transparantie en informatieverschaffing naar de samenleving toe publiceert de Centrale Bank van Suriname vandaag haar eerste halfjaarlijks economisch rapport. Dit rapport zal op regelmatige basis, zowel in het Nederlands als in het Engels, worden gepubliceerd op haar website (www.cbvs.sr). Het rapport bespreekt de repercussies van de mondiale economische ontwikkelingen in het eerste halfjaar van 2012 op de Surinaamse economie. Behalve de macro-economische ontwikkelingen wordt ook aandacht besteed aan de belangrijkste sectoren.
In het rapport merkt de Centrale Bank op dat de internationale condities nog steeds gekenmerkt worden door volatiliteit van de financiële markten en lage economische groei. Vele landen kampen vooralsnog met de naweeën van de 2007/2008 financiële crisis, terwijl de financiële turbulentie in het eurogebied het herstel van ontwikkelde en opkomende economieën heeft vertraagd. Daarnaast heeft de crisis in het eurogebied ook een herstel van de internationale vraag naar goederen en diensten en investeringsstromen belemmerd.
De Centrale Bank benadrukt dat ontwikkelingen in de binnenlandse economie sterk onder invloed staan van wereldmarktcondities voor onze exportproducten. De daling in de internationale aluminiumprijzen heeft een enorme uitdaging voor de bauxietsector met zich meegebracht. Deze werd geconfronteerd met lagere exportopbrengsten en een aanhoudende overcapaciteit op mondiaal niveau. Hoewel de internationale olieprijzen tijdelijk gedaald waren, noteerde Staatsolie vergelijkbare resultaten als in het eerste halfjaar van 2011. Tegelijkertijd verhoogde Staatsolie haar investeringen als gevolg van een versnelling in de constructieactiviteiten van de raffinaderij. Internationale goudprijzen daalden tijdelijk ook enigszins, maar waren gemiddeld 10% hoger dan het januari-juni 2011 niveau. Vanwege de toegenomen productie- en exportvolumes, heeft deze sector wederom de grootste groei in exportwaarde genoteerd, waardoor haar dominantie onder de traditionele exportproducten werd bestendigd.
Op beleidsgebied merkt de Centrale Bank op dat vanwege haar gematigd monetair beleid en het prudent fiscaal beleid van de overheid, de inflatie onder controle is gehouden, de wisselkoers stabiel is en internationale reserves zijn toegenomen. In het halfjaarlijks rapport is een speciale sectie gewijd aan evaluatie van de financiële soliditeit van de bankensector. Deze sector blijkt goed gekapitaliseerd, redelijk winstgevend en erg liquide te zijn. De dollariseringsgraad blijft naar internationale standaarden hoog. De aanscherping van het prudentieel beleid sedert 2011 door de Centrale Bank is dan ook een reactie hierop.

error: Kopiëren mag niet!