Vereniging van Casinohouders vragen DNA-voorzitter Nationale Loterij Suriname te onderzoeken

De Vereniging van Casinohouders in Suriname (VCS) heeft gistermorgen in een schrijven aan De Nationale Assemblee en de departementale commissie van het ministerie van Justitie en Politie gevraagd een onderzoek te verrichten over de wettelijke voorgeschreven financiële verslaglegging en controle van het Landsbedrijf Nationale Loterij Suriname. De brief is geschreven onder leiding van de voorzitter van de vereniging, Jules Ramlakhan. De VCS stelt vast dat volgens verklaringen van de directeur van de Nationale Loterij Suriname hij rond de SRD 72.000 per jaar ontvangt van de casino’s. De VCS voegde een ontvangstbewijs van de NLS voor een bedrag van SRD 10.800 bij. Behalve dat het wettelijk vaststaat dat de NLS deze vergoedingen niet mag vragen, schrijft de Landsbedrijvenverordening voor dat alle winsten van het Landsbedrijf Nationale Loterij Suriname bestemd zijn voor de staatskas.
Het verzoek houdt in het onderzoeken of er wordt voldaan aan de vereisten die de Landsbedrijvenverordening stelt, met name het opmaken van jaarbegrotingen, winstbestemmingen, mogelijke rapporten van de raad van commissarissen, jaarverslagen van de Clad, jaarlijkse mededelingen van de minister van Financiën aan de minister van Justitie en Politie, aantekeningen van de NLS en ministerie van Financiën en kwartaaloverzichten. Het is vooral hierom dat de VCS aan haar leden het advies heeft gegeven om de NLS niet meer te vergoeden en via de rechter het reeds betaalde terug te vorderen. De VCS verwacht een gedegen onderzoek, omdat er hierbij naast corruptie en benadeling van de Staat ook sprake kan zijn van oplichting en verduistering. Ook hoopt zij dat de inkomens via Intralot ten behoeve van de Staat worden onderzocht.
In een persconferentie gistermorgen uitte Hooghart zijn misnoegen uit over de beslissing van de VCS om geen vergoedingen meer uit te keren aan het NLS. Onder andere vraagt hij zich af waar al de opbrengsten van de casino’s en loterijbedrijven gaan. ‘Waar gaat die 70 miljoen naar toe. We krijgen alleen kruimels. Ze nemen een loopje met ons. Ze zijn allemaal opportunisten. Waarom worden de trekkingen niet bij ons gedaan? Dieven zijn ze allemaal. Als ik met je heb afgesproken dat je moet betalen dan moet je betalen’, aldus enkele van de verwarde opmerkingen van Hooghart. Hij zegt dat de Wet Toezichthoudend en Controle-instituut die door de DNA is aangenomen en in werking is getreden, van geen kanten deugt. Aangezien Hooghart deel uitmaakt van Intralot, vroeg Dagblad Suriname hem of hij als concurrent wel controle mag uitoefenen op de verschillende casino’s en loterijbedrijven. ‘Ja, natuurlijk mag ik dat doen. Waarom zou ik dat niet mogen doen?’, was zijn antwoord. Hooghart beweert dat de Nationale Loterij Suriname geen winsten maakt.

error: Kopiëren mag niet!