Chin A Loi: ‘Huidige regering verzoeken dat Bruynzeelarbeiders toch beloofde gronden krijgen’

‘Ronduit nul. Het is slechts bij toezeggingen gebleven.’ Woorden van vakbondstopper Romeo Chin A Loi op de vraag van Dagblad Suriname wat er van de belofte terecht is gekomen van de toenmalige RGB – minister Jong Tjien Fa om percelen te geven aan de arbeiders van Bruynzeel. Na het afketsen van de deal met Doorwin BV werd de toenmalige RGB-minister door de RvC uitgenodigd om te komen vertellen hoe het verder moest met het houtbedrijf. Jong Tjien Fa probeerde de arbeiders toen gerust te stellen met de mededeling dat de regering het bedrijf niet in de steek zou laten. Welke richting de regering toen op wilde met de houtmaatschappij werd echter niet duidelijk aangegeven. Wel gaf Jong Tjien Fa toen aan dat de 340 arbeiders en 1500 gepensioneerden een perceel zouden krijgen volgens het model van Surpost. ‘Er is gewoon een loopje genomen met de toenmalige Bruynzeel-werkers’, zegt Chin A Loi.
Chin A Loi zegt de huidige regering te zullen verzoeken de arbeiders toch nog de beloofde percelen te geven. ‘Ik geloof dat deze regering er oor voor zal hebben. Wij kijken nu slechts uit naar het moment dat we dat aan deze regering kunnen vragen. Volgens Chin A Loi krijgt hij nog heel vaak Bruynzeel-werkers die tegen hem zeggen: ‘voorzitter vergeet ons niet’. Ik heb ze beloofd dat wij ertegen aangaan. Uiteindelijk is het des regering om een besluit te nemen.’ De vakbondstopper hoopt dat de Bruynzeel-werkers, waarvan velen in ernstige armoede zijn vervallen, meegenomen worden in de woningbouwprojecten van deze regering. Chin A Loi denkt aan de woningbouwprojecten te Hanna’s Lust en te Para.
Chin A Loi brengt in herinnering dat zelfs het plan was afgerond om samen met de arbeiders een eigen bedrijf op te zetten. Als eerste aanzet zou er 60.000 ha bos binnen de concessie gegeven worden aan de arbeiders om te starten.  ‘Ook hiervan is er niets terechtgekomen.’ De vorige regering heeft hiermee bewezen niet alleen een loopje te hebben genomen met de vakbond, maar ook met de belangen van de arbeiders.’
Chin A Loi zegt ook met deze regering te zullen nagaan of Bruynzeel wederom kan worden opgestart, mede gelet op het feit dat de concessies onaangeroerd zijn gebleven. ‘Als het geen Bruynzeel wordt dan maar een bedrijf als Bruynzeel’, aldus Chin A Loi.
Dagblad Suriname verneemt van haar bronnen dat de infrastructuur de concessies van Bruynzeel thans gratis gebruikt worden door illegale personen in de houtkap. Het is algemeen bekend dat Bruynzeel de beste concessies heeft. Het is echter de vraag hoelang het nog in de boezems van Bruynzeel blijft.
Widjai Ganesh

error: Kopiëren mag niet!