Universiteit krijgt SRD 60 miljoen in 2013 uit onderwijsbudget

Er wordt voor de Anton de Kom Universiteit van Suriname maar liefst SRD 60 miljoen uitgetrokken uit het onderwijsbudget om beleidsprojecten te realiseren. Dit staat in de ontwerpbegroting van het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling voor het dienstjaar 2013. Voor het lager onderwijs is SRD 75 miljoen gereserveerd. De beleidsdoelen die de universiteit in 2013 moet realiseren, zijn o.a. voldoende en adequate onderwijsfaciliteiten met een primaire focus op tekort aan collegezalen, het zorgen voor ICT- voorzieningen, het invullen van de tekorten aan docenten door op korte termijn gastdocenten via samenwerkingsovereenkomsten te laten halen. Daarnaast moet op lange termijn ervoor gezorgd worden dat docenten worden gerekruteerd uit de eigen kweekvijver. De universiteit moet zich ook gaan richten op het verhogen van de kwaliteit in het onderwijs door eisen te stellen aan docerend personeel en de verschillende studierichtingen uitrusten met gekwalificeerd personeel. Er moet verder een studentenadministratie ontwikkeld en geïmplementeerd worden voor het onderwijsgebeuren. Om de studentenstroom te reguleren moet er een invoer komen van bindend studieadvies. Verder moet er ook nog een nationaal studiebeurzenplan ontwikkeld worden welke zal moeten leiden tot het beschikbaar zijn van tertiair onderwijs voor een bredere laag van de bevolking.
Er moet ook worden voorzien in behoefte van studentenhuisvesting en sportfaciliteiten. De aandacht zal ook gericht moeten worden op het afstemmen van het onderwijsaanbod op nationale en regionale behoefte. Bij deze moet het niet alleen gaan om het  evalueren van BSc-programma’s maar ook het ontwikkelen van een concreet draaiboek per faculteit om de gewenste MSc-programma’s te realiseren. De studenteninstroom moet ook reguleren op basis van opleidingstype en nationale behoefte. De universiteit moet ook gaan werken aan
Internationalisering door uitwisseling van studenten en docenten met partnerinstituten en met masterprogramma’s. Tevens moet de mogelijkheid er zijn om studenten buiten Suriname rekruteren.
Op het gebied van onderzoek zal er eerst een inventarisatie en reorganisatie onderzoeksgebeuren op de universiteit gehouden worden. Dit moet leiden tot het duidelijk zichtbaar maken van de onderzoekspoot in de universitaire structuur. Het uiteindelijk doel is het vestigen en duurzaam verder ontwikkelen van een academische onderzoekscultuur, waarbij het onderzoek moet afstemmen op de nationale (en regionale) behoeften. Ook moet het contact met nationale en internationale partners geïntensiveerd worden, zodat efficiënter aan onderzoek kan worden gedaan. Er moet ook gewerkt worden aan het upgraden van de wetenschappelijke infrastructuur: laboratorium- en ICT-faciliteiten, het verkrijgen van toegang tot wetenschappelijke publicaties en naslagwerken.

error: Kopiëren mag niet!