CBB start huizennummering in Coronie

Het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) gaat alle huizen die nog niet zijn voorzien van een nummer, landelijk aanpakken. Dit is besloten door CBB-directeur John Saharie, nadat uit een evaluatie bleek dat veel huizen, voornamelijk in de districten Coronie en Nickerie, al jaren zonder nummer zitten. “Huizennummering is essentieel voor het bevolkingsregister en de verkiezingen als het gaat om het vindbaar maken van personen of instanties/organisaties. Ook voor de nuts- en postbedrijven werkt dit heel bevorderend. Verder is gebleken dat in de periode van de verkiezingen het ontbreken van huizennummers steeds weer voor problemen zorgt, als het gaat om de verstrekking van de oproepingskaarten”, zegt Saharie. Volgens de directeur is de afgelopen regeerperioden weinige aandacht besteed aan huizennummering. “Het CBB maakt daarom een projectvoorstel voor 2013 om  dit vraagstuk landelijk aan te pakken.”
Vooruitlopend op de landelijke aanpak, is tijdens een bezoek van districtscommissaris Harold Sijlbing van Coronie en parlementariër Anton Paal, voorgesteld om dit jaar alvast in Coronie te beginnen met de huizennummering. De afdeling Straatnaamborden en Huizennummering van CBB is naar aanleiding van het gesprek meteen naar Coronie gegaan om zich te oriënteren en de situatie te inventariseren. De bevolkingsconcentratie is in Totness en Friendship het grootst. De dienst heeft hier 24 straten in kaart gebracht waarvan de huizen moeten worden voorzien van een nummer.
Uit recente data van de afdeling Straatnaamborden en Huizennummering van het CBB blijkt dat het aantal aanvragen voor huisnummers de afgelopen jaren sterk is toegenomen. Dit komt doordat nutsbedrijven voor nieuwe aansluitingen de klant naar CBB verwijzen voor een kennisgeving met de juiste straatnaam en het huizennummer. Volkshuisvesting doet hetzelfde met burgers als het gaat om de volkswoningbouw. Voor dit jaar heeft de velddienst van de afdeling Straatnaamborden en Huizennummering tot september 502 aanvragen voor huisnummers afgehandeld tijdens plaatselijke oriëntatiebezoeken. Ruim driehonderd burgers zijn zelf hun huizennummers op de afdeling komen halen. Het huisnummer moet aan de zij- of voorgevel van het huis of gebouw worden aangebracht, zodanig dat het zo goed mogelijk van de straat kan worden gezien.

error: Kopiëren mag niet!