DNA bereidt begrotingsbehandeling 2013 voor

De Nationale Assemblee (DNA) is bezig voorbereidingen te treffen voor de begrotingsbehandelingen voor het dienstjaar 2013. De begrotingen die door de regering zijn ingediend op 27 september 2012, worden door de vaste departementale commissies voorbereid voor de openbare vergadering. De commissies bereiden nu het vooronderzoek van de begrotingswetten voor en daarna zullen ze, door verder onderzoek van deze wetten meer inzicht krijgen in de plannen van de regering, zodat ze een eindverslag kunnen uitbrengen aan DNA. Daarna kunnen de begrotingen in de openbare vergadering worden behandeld.
Elke commissie wordt voorgezeten door een voorzitter, die het onderzoeksproces coördineert.  Tijdens deze vergaderingen worden de commissieleden geïnformeerd door de minister of de deskundigen van de ministeries over de voorgenomen plannen en de daarvoor bestemde financiële middelen. Commissies kunnen bovendien, als ze dat nodig vinden, met andere deskundigen of met organisaties gesprekken voeren.
Commissies die al met de ministeries hebben vergaderd  zijn Defensie (vz. Ricardo Panka), Buitenlandse Zaken (vz. Ricardo Panka), Financiën (vz. Rabin Parmessar), Onderwijs (vz. Melvin Bouva), Sport- en Jeugdzaken (vz. Refano Wongsoredjo), Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (vz. Oesman Wangsabesari), Regionale Ontwikkeling (vz. Marinus Bee) en Natuurlijke Hulpbronnen (vz. Rabin Parmessar).
De commissies die nog aan de beurt moeten komen om te vergaderen zijn LVV (vz. Paul Somohardjo), ATM (vz. Andre Misiekaba), OW (vz. Theo Vishnudatt), Sozavo (vz. Marinus Bee), Volksgezondheid (vz. Marinus Bee) en TCT (vz. Ronnie Brunswijk).
De begrotingsbehandelingen zullen hoogstwaarschijnlijk in november beginnen.

error: Kopiëren mag niet!