Ricardo Panka: ‘Brandweerkorps moet overuren terug’

Als het aan MC-fractieleider Ricardo Panka ligt, krijgt het Korps Brandweer Suriname (KBS) zijn overuren terug. De fractieleider voerde het woord bij de voortzetting van de behandeling van het ‘Internationaal verdrag inzake bestrijding financiering terrorisme’. Panka riep de regering op om optimaal te investeren in de brandweer zodat de veiligheid van de burgers gegarandeerd kan worden. Panka meent dat het beleid van de regering nooit moet leiden tot demotivatie van brandweerlieden.
De regering heeft uit hoofde van bezuinigingen gesnoeid in het meerwerk bij de brandweer, waardoor het aantal te maken overuren flink verminderd is. Het gevolg is dat er minder manschappen beschikbaar zijn. Dit heeft de brandweer parten gespeeld bij de bestrijding van de felle brand. Het bezuinigingsbeleid heeft een danige demotivatie teweeggebracht, waardoor er een tekort was aan manschappen. Ook het VHP-assembleelid Sheilendra Girjasing vroeg om aandacht voor de brandweer om demotivatie te voorkomen onder de korpsleden.

error: Kopiëren mag niet!