Onnodige poeha in Suriname over reisadvies Buza Nederland

Onze regeringswerkers die in de media acteren, laten helaas merken dat ‘Holland matters’. Het ministerie van Buza van Nederland heeft Suriname gerubriceerd in een onveiligere klasse. De feitelijkheden zijn echter niet nieuw en in principe het niet waard voor autoriteiten om er een punt van te maken en gesubsidieerde zendtijd eraan te besteden. Echter wordt nu politiek bedreven met het reisadvies alleen om Nederland zwart te maken. Er wordt door regeringswerkers onder andere op de radio onnodig veel poeha gemaakt, alleen om de polarisatie tussen Nederland en Suriname te verergeren. Door zwaar hieraan te tillen, lijkt het erop alsof een scenario wordt opgezet om de aandacht af te leiden van iets dat in Suriname gaande is … of juist te lang op zich laat wachten. Was Suriname eerder in de veiligste categorie ‘Geen bijzondere veiligheidsrisico’s’,  de veiligste uit de acht categorieën, nu zit Suriname in de tweede categorie ‘Waakzaamheid betrachten’. Eerder berichtten wij had Buza Nederland zes categorieën hanteerde, nu zijn dat er acht. Dat maakt dat Suriname zonder noemenswaardige veiligheidsrisico’s nu door de uitbreiding van de categorieën toch in een onveiligere klasse komt, dus lager dan de veiligste categorie. In Suriname worden reizigers geadviseerd waakzaamheid te betrachten in verband met een toename en verruwing van de criminaliteit. Buza Nederland schrijft in zijn reisadvies dat berovingen en overvallen gepaard kunnen gaan met geweld, waarbij gebruik van vuurwapens niet geschuwd wordt. Nederlandse toeristen worden aangeraden afgelegen gebieden, stille straten en stille parken te mijden. Deze waarschuwing was er al. Tevens wordt aangeraden na zonsondergang niet alleen over straat te gaan. Dit geldt met name voor stadsdelen die buiten het uitgaanscentrum rondom het Torarica hotel liggen, ook oud nieuws. Het dragen van opvallende juwelen wordt ook afgeraden. Aanbevolen wordt eventuele andere kostbaarheden onopvallend bij zich te dragen of ze achter te laten in het hotel/pension. Bezittingen moeten niet uit het oog worden verloren. Met name wordt vermeld dat in het gebied rond en tussen de plaatsen Albina en Moengo men aandacht dient te houden voor de mogelijkheid van criminele activiteit van aldaar opererende bendes. Het wordt aanbevolen informatie in te winnen alvorens naar dit gebied te reizen. De waarschuwing voor dit gebied is evenmin nieuw. Eerder werd aan de riskante activiteiten in dit gebied ook toegevoegd ‘onderling geweld tussen bevolkingsgroepen’.  Dit risico wordt nu niet vermeld. De classificatie in de eerste categorie betekent dat de meeste bezoeken probleemloos kunnen worden afgelegd. De mate van veiligheidsrisico’s is hetzelfde als in Nederland. De tweede categorie waarin Suriname nu zit, betekent dat er veiligheidsrisico’s zijn, maar er zijn geen concrete aanwijzingen dat de reiziger hiervan hinder zal ondervinden. Weliswaar is Suriname nu onveiliger dan Nederland volgens Buza Nederland. De reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken Nederland komen volgens het ministerie onafhankelijk tot stand via verkregen informatie van de Nederlandse ambassade in Paramaribo. De informatie wordt waar mogelijk afgestemd met diplomatieke vertegenwoordigingen van andere EU-landen. De zorgvuldigheid die hierbij door dit ministerie wordt betracht, vergt soms veel tijd. Hierdoor kan het voorkomen dat actualiteiten in de media reeds worden gemeld, terwijl die nog niet terug te vinden zijn in het reisadvies van dit ministerie. Welk incident heeft de afgelopen maanden gezorgd voor de aanpassing recentelijk? De volgende bijschaving naar beneden kan zijn naar de derde categorie ‘Extra waakzaamheid betrachten’. Dit betekent dan dat veiligheidsrisico’s aanwezig zijn, maar er zijn dan geen concrete aanwijzingen dat de reiziger hiervan hinder zal ondervinden. Wie laat zich adviseren over de veiligheidssituatie op de Buza-website alvorens naar Suriname af te reizen. Dat zijn in de eerste plaats Nederlanders die geen Surinaamse familieleden hebben en in de tweede plaats personen met Surinaamse roots maar een verwaterende binding met het actuele grondgebied met alles erop en eraan.  Nederlanders zijn niet bepaald een doelwit. Toeristen zijn dat ook niet in het algemeen. In 2010 was een Nederlandse toerist die aan het fotograferen was, nota bene in december, betrokken bij een roofmoord om een tas met inhoud in Paramaribo. Aan het incident was aandacht besteed  in de kranten en online was door lezers gereageerd. Sommigen vroegen zich af wat Nederlanders gaan zoeken in ‘een land als Suriname’ of in een land waar een voormalige dictator de leiding heeft. Een lezer had het zelfs over ‘levensmoeheid’.
Een directeur Nationale Veiligheid van het kabinet van de president heeft in de plaatselijke media verbaasd gereageerd. In principe is dit ongegrond, omdat de risico’s van bendes niet nieuw zijn en een tijdje in het reisadvies staan. Al een tijd staat dat rivaliserende bendes een risico zijn. Het gebied is objectief bekeken inderdaad niet het veiligste in Suriname. Een deel van de reizigers is altijd bang op het betreffende gedeelte van Oost-Westverbinding. Vooral vanwege  de slechte staat van de weg die reizigers noopte om hun vaart drastisch te verminderen.  Het overheidsgezag zoals deze directeur zegt dat het bestaat ‘op het gehele grondgebied van Suriname’ is heus niet waar. Ons buurland Guyana, met wier president ons staatshoofd warmere relaties nu onderhoudt, houdt een mooi deel van Suriname bezet. Kan de directeur op het Surinaams territoir op Tigri zijn manschappen sturen? We denken van niet.  We kijken al een poos met verbazing naar de tactieken van Nederland, maar wij zien nog niet direct een boycotpoging. De politie van Albina heeft naar aanleiding van een mislukte roofoverval in het betreffende gebied een beroep gedaan op vooral reizigers vanuit de goudvelden om het liefst overdag te reizen.  Deze oproep strookt niet met de mededelingen door de directeur. De gewoonte om te blijven vitten op Nederland houdt ons wel op. In dit opzicht lijken veel Surinamers die in de media optreden veel op de Nederlanders. Onze regeringswerkers die op de radio urenlang praten, laten een ding wel merken: ‘Holland matters’.

error: Kopiëren mag niet!